Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

2. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ


Δ. Ε. 2 ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ

ΣΚΟΠΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι μαθητές:   α) Να συζητήσουν γύρω από τα κυριότερα ερωτήματα για το Θεό.
 β) Να επισημάνουν τις λαθεμένες αντιλήψεις που επικρατούν για το  
   Θεό.
 γ) Να αναζητήσουν τις σοβαρές «ενδείξεις» τόσο για την ύπαρξη όσο                            και για την παρουσία του Θεού.
 δ) Να κατανοήσουν και να αποδεχτούν βασικές θέσεις της ορθόδοξης                          Εκκλησίας για το Θεό.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Τα ερωτήματα σχετικά με τον Θεό βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τα βασικά
                                     
ερωτήματα για:  α)   τον κόσμο β) τον άνθρωπο

α) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
1.    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ:«Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει» 
                                                         ( Μετά τα Φυσικά α΄980 α)
·     Η τάση για την αναζήτηση του Θεού είναι έμφυτη επιθυμία.

2.    ΙΕΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ: « ανήσυχη ,ω Θεέ μου είναι η ψυχή μου μέχρι να                                                           αναπαυθεί σε Σένα, που με έπλασες» (Εξομολογήσεις)
3.    ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Η ύπαρξη έμφυτων τάσεων, ορμονών και αναγκών στον                    άνθρωπο δικαιολογείται μόνο όταν υπάρχουν και οι αντίστοιχες πραγματικότητες που τις ικανοποιούν.
                                                                                                                                   
·    Η αναζήτηση και η προσέγγιση του Θεού προϋποθέτει: α) την υπέρβαση του   ανθρώπινου εγωισμού και β) την κάθαρση της ψυχής από τα πάθη.

4.    ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η ανθρώπινη αναζήτηση                                                               συναντά τη Θεία Αποκάλυψη «Ἐν Χριστῷ».

 β) ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ


ΘΕΟΣ
Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1. ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ – ΥΨΙΣΤΟ ΟΝ
ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΘΕΪΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ
2. ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΒΕΡΟΣ
ΑΔΥΝΑΜΙΑ
3. ΤΙΜΩΡΟΣ
ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ
4. «ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΩΝ»
ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
5. ΑΠΟΨΗ ΑΓΝΩΣΤΙΚΙΣΤΩΝ
ΑΡΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΡΞΗΣ

γ) Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
  • Το ζήτημα για το Θεό εντάσσεται στο χώρο της προσωπικής βιωματικής εμπειρίας.
  •   Η επιστήμη δεν έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του Θεού αφού δεν έχει τέτοιους στόχους