Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

3. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ


Δ. Ε.  3. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι Μαθητές:  α) Να κατανοήσουν ότι ο Χριστός σεβάστηκε την Ιουδαϊκή λατρεία, αλλά  
                         ταυτόχρονα διαφοροποιήθηκε από αυτή.
                        β) να συνειδητοποιήσουν ότι οι βασικές λειτουργικές πράξεις έχουν συσταθεί από τον ίδιο τον Χριστό και δεν είναι δημιούργημα των ανθρώπων. 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

       Ο Χριστός ήταν Ιουδαίος που έζησε, έδρασε , δίδαξε, πέθανε και αναστήθηκε στην     Ιουδαία.
   Ως Άνθρωπος: Σεβάστηκε την Παράδοση, το Μωσαϊκό Νόμο και την Ιουδαϊκή
                             Λατρεία.
   Ως Θεός: Ζήτησε να λατρεύουν το Θεό με πνεύμα γεμάτο από μετάνοια και
                    καθαρή καρδιά.

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΣΣΑ
Ο Χριστός στο διάλογο με τη Σαμαρείτισσα αποκάλυψε ότι:
·           Είναι Θεός.
·           Το προσκύνημα και η λατρεία του Θεού, γίνεται με τη δύναμη του Πνεύματος.
·           Η λατρεία του θεού είναι εσωτερική, Πνευματική.
·           Ο Θεός υπάρχει παντού.
ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΙ Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΘΥΣΙΕΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ: Έδειχναν την ευγνωμοσύνη τους προς το θεό και εξαγόραζαν τις                            αμαρτίες τους. 
         
ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: Ο Χριστός πρόσφερε στο Θεό - Πατέρα  το δικό του αίμα για να               εξασφαλίσει την ελευθερία και τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.

²

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ
Μυστήριο (από το μύω= κλείνω τα μάτια): Οι ιερές τελετές που μεταδίδουν, με
                  ορατά σημεία και αφανή τρόπο, τη Θεία Χάρη.

          ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: α)Μας χαρίζει άφεση αμαρτιών, αιώνια ζωή, ένωση με τον Ιησού  
                                            Χριστό.
                                        β)Θυμόμαστε όλη τη ζωή του Χριστού. Είναι μια πράξη που κάνει
                                            το παρελθόν σημερινό και σύγχρονο.
  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πνευματική λατρεία, θυσία, Πάσχα, Μυστικός Δείπνος, Θεία
                                        Κοινωνία

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η λατρεία του Θεού είναι πνευματική και γίνεται με καθαρή καρδιά. Κέντρο της λατρείας είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που συστάθηκε από τον ίδιο τον Ιησού με τον Μυστικό Δείπνο.