Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012


Δ.Ε.4 ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΖΩΗ                  Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 Κίνητρα : Οι δυνάμεις που ωθούν τον άνθρωπο σε μια δραστηριότητα.
1.    Εμφανίζονται χωρίς συνειδητή προσπάθεια.
2.    Πηγή τους το ασυνείδητο.
3.    Όταν όμως εκδηλώνονται είναι συνειδητές δυνάμεις.

    Όχι η τέλεση μιας πράξης, αλλά ο λόγος για τον οποίο κάποιος τελεί ή παραλείπει μια πράξη έχει να κάνει με τη στάση ζωής του ανθρώπου.


Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
          Δεν υπάρχει κατάλογος καλών ή κακών πράξεων. Αυτό που μετράει είναι αν ο άνθρωπος είναι συνειδητά προσανατολισμένος προς την Αγάπη (υπόδειγμα η Αγία Τριάδα).

·        Κίνητρο και Κριτήριο: Η Αγάπη και η Ελευθερία.
·        Ο Χριστιανισμός δεν έχει έτοιμα ηθικά συνταγολόγια.


 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ
   Σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας: Τρία κίνητρα ωθούν τους ανθρώπους, στη σχέση τους με το Θεό:

α) φόβος, β) μισθός, γ) αγάπη, που αντιστοιχούν σε τρεις τύπους ανθρώπων:

α) Δούλος, β) Μισθωτός, γ) Ελεύθερος ή Υιός.