Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σχεδιαγράμματα Δ. Ε. Ιστορίας Β΄ΓυμνασίουΠρώτο Κεφάλαιο

Οι Πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330-717)

1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

2. Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα

Eξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους

1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του

  Η στάση του Νίκα

2. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του


Δεύτερο Κεφάλαιο

 Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντίου

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

2. Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

ΙΙ. Ο Κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα

1. Η εξάπλωση των Αράβων

2. Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ


Τρίτο Κεφάλαιο

Ι. Παγίωση της Βυζαντινής κυριαρχίας στα Βαλκάνια και τη Μ. Ασία

1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας

2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων

Εικονομαχία (video παρουσίαση)

3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄ και η αυγή της Νέας Εποχής

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους 

5. Η Βυζαντινή εποποιΐα. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας

6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού κράτους

7. Σχέσεις Βυζαντίου -Δύσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων

ΙΙ. Κοινωνία και Οικονομία

1. Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία

2. Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους "δυνατούς"


Τέταρτο Κεφάλαιο

Ι. Η εξασθένηση του Βυζαντίου και το Σχίσμα με τη Δύση

1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)

2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών

ΙΙ. Οι Σταυροφορίες και οι συνέπειές τους για το Βυζάντιο

1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης

2. Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη

ΙΙΙ. Η ανασύσταση του Βυζαντίου και η υποταγή στους Οθωμανούς

1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους

2. Η Άλωση της Πόλης

 Η Άλωση της Πόλης (video -αφιέρωμα)


Πέμπτο Κεφάλαιο 

1. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

4. Εικαστικές τέχνες και Μουσική

    Εικαστικές τέχνες και Μουσική (Παρουσίαση)


Έκτο Κεφάλαιο

 2.  Ο Καρλομάγνος και η εποχή του


Έβδομο Κεφάλαιο

1. Οι ανακαλύψεις

2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 


Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Σχεδιαγράμματα Δ. Ε. Θρησκευτικών Γ΄ Λυκείου

Σχεδιαγράμματα Διδακτικών Ενοτήτων Θρησκευτικών Γ΄Λυκείου 

1. Ο Ηθικός Προβληματισμός και η Χριστιανική Θεώρηση της Ηθικής

2. Εντολές και Δόγματα. Συνταγές σκλαβιάς ή δρόμοι ελευθερίας;

3. Η Ηθική συνείδηση

4. Τα κίνητρα των πράξεων στην ηθική ζωή

6. Οι δια Χριστόν Σαλοί

7. Το κοινωνικό πρόβλημα

   Το κοινωνικό πρόβλημα (video)

8. Το όραμα της Ειρήνης και η πραγματικότητα

10. Το ανθρώπινο σώμα

11. Τα δύο φύλα

14. Βιοϊατρική και Ηθική

15. Φόνος - Θανατική Ποινή- Βασανιστήρια

     Θανατική ποινή (video παρουσίαση)

16. Άρνηση και υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής

17. Το πρόβλημα των ναρκωτικών

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Σχεδιαγράμματα Δ. Ε. Θρησκευτικών Β΄Λυκείου

Σχεδιαγράμματα Διδακτικών Ενοτήτων Θρησκευτικών Β΄Λυκείου

1. Ερωτήματα σχετικά με τα μεγάλα ζητήματα της ζωής 


2. Το ζήτημα για το Θεό


3. Θρησκεία: ένα πανανθρώπινο φαινόμενο 


4. Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού


5. Βασιλεία του Θεού: όρμα αλλιώτικης ζωής ή ουτοπία;


6. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι " σημείον αντιλεγόμενον";


7. "Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι";


8. Τι είναι το Άγιο Πνεύμα;

9. Αρχή και πορεία του κόσμου


10. Ο άνθρωπος στο αρχικό του μεγαλείο


Μετάφραση του κειμένου της Γένεσης


11. Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο;


Η πτώση του ανθρώπου. Μετάφραση του κειμένου


12. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας


14. Η Ορθόδοξη Άσκηση

15. Ο Δυναμικός και απελευθερωτικός χαρακτήρας του Χριστιανισμού

        Ανθρώπινα Δικαιώματα (Παρουσίαση)

17. Ο συνάνθρωπος ως αδελφός

       Ο συνάνθρωπος ως αδελφός (Παρουσίαση)

18. Το χριστιανικό ήθος ως υπέρβαση των προκαταλήψεων του κόσμου - Σύγχρονες θεολογικές          ζυμώσεις   

Την πόρτα ανοίγω το βράδυ 

21. Φανατισμός και ανεξιθρησκία 

23. Το φαινόμενο της αθεΐας 

27. Η Αρχαία Ελληνική Θρησκεία

     Η Αρχαία Ελληνική Θρησκεία (Παρουσίαση)

28. Τα αφρικανικά θρησκεύματα 

     Τα αφρικανικά θρησκεύματα (Παρουσίαση)

29. Ο Ιουδαϊσμός

     Ο Ιουδαϊσμός (Παρουσίαση)

30. Το Ισλάμ (Α΄)

31. Το Ισλάμ (Β΄)

32. Ο Ινδουισμός (Α΄)

     Ο Ινδουισμός Α' (Παρουσίαση)

33. Ο Ινδουισμός (Β΄)

     Ο Ινδουισμός Β΄ (Παρουσίαση)

34. Η Γιόγκα 

      Η Γιόγκα (Παρουσίαση)

35. Ο ΒουδισμόςΣχεδιαγράμματα Δ. Ε. Θρησκευτικών Α΄ Λυκείου


Σχεδιαγράμματα Διδακτικών Eνοτήτων  Θρησκευτικών Α΄ Λυκείου


1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα