Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

ΙΙΙ. ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟ; ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ;

II. Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Θ.Ε. 4 Ι. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΟΣΜΟ

IV. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

III. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΩΣΗ