Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

2.3. Παράδοση

Ο σεβασμός του άλλου στις θρησκείες του κόσμου

Ο Διάλογος του Ιησού με τη ΣαμαρείτισσαΙΙΙ. Ο σεβασμός του άλλου στον Χριστιανισμό