ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν.Π.Σ.

1.  Μεγαλώνουμε και αλλάζουμε
     Ι. Το πέρασμα σε μια νέα σχολική κοινότητα, ένα καινούργιο κύκλο
         Η μπαλάντα του Οδοιπόρου

    ΙΙ. Η Εκκλησία ανοίγεται και εξαπλώνεται
         Φύλλο Εργασίας 2

   ΙΙΙ. Η Εκκλησία οργανώνεται
         Αφιέρωμα στο Μοναχισμό (Άγιον Όρος)

2. Η Συνάντηση του Χριστιανισμού με τον Ελληνισμό
     Ι. Η δυναμική των "συναντήσεων"

ΙΙ.Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
Φύλλο Εργασίας

ΙΙΙ. Η αποτύπωση της σύνθεσης Ελληνισμού και Χριστιανισμού στην τέχνη

3. Πώς ζουν οι Χριστιανοί; Η νέα ζωή της Εκκλησίας 
Ι. Μπροστά στα ερωτήματα για τη ζωή

ΙΙ. Ερμηνεύοντας την πρόταση ζωής της χριστιανικής Εκκλησίας
i. Συνάντηση με τον προσωπικό Θεό της Βίβλου

ii. Ζώντας με νόημα στον κόσμο

4. Πώς παίρνονται οι αποφάσεις; 
Ι. Συζητώντας για τα όριά μας

ΙΙ. Η Χριστιανική Εκκλησία αποφασίζει και ορίζει την πίστη

ΙΙΙ. Δέχονται όλοι οι Χριστιανοί το Σύμβολο της Πίστεως;

5. Μονοθεϊστικές Θρησκείες : Ιουδαϊσμός και Ισλάμ
Ι. Ιουδαϊσμός

ΙΙ. ΙσλάμΔεν υπάρχουν σχόλια: