Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012


Δ. Ε. 3 ΘΡΗΣΚΕΙΑ : ΕΝΑ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ          Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΚΟΠΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι μαθητές: α) Να διαπιστώσουν τον παγκόσμιο και διαχρονικό χαρακτήρα του φαινομένου της θρησκείας.
β) Να πληροφορηθούν τον τρόπο προσέγγισης του φαινομένου μέσω  
    των επιμέρους ανθρωπιστικών επιστημών (Φιλοσοφίας, Ιστορίας,                                                                     Κοινωνιολογίας).
γ) Να εννοήσουν τον βιωματικό τρόπο προσέγγισης της θρησκείας και  
    να μπορέσουν να ερμηνεύσουν κάθε θετικό προβληματισμό.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
α) Έννοια της Θρησκείας

     Με το φαινόμενο της θρησκείας, ασχολείται η Θρησκειολογία, η οποία ερευνά επιστημονικά:α) τη θρησκεία γενικά
                      β) τις επιμέρους θρησκείες ειδικά.
     Ορισμός της θρησκείας είναι δύσκολο να δοθεί γιατί το κεντρικό αντικείμενο της θρησκείας: 
                  1. Εμφανίζει μια εξαιρετική πολυμορφία,
                  2. Δεν προσδιορίζεται ως προς την ουσία του από κάποιον ορισμό.

Είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε τι  είναι «θεότητα».

β) Πηγές της Θρησκείας

1.    Το μακρινό παρελθόν του ανθρώπου (β΄ μισό 19ου αι.)
2.    Η ίδια η ανθρώπινη φύση
3.    Ο φόβος του αγνώστου
4.    Η έμφυτη τάση του ανθρώπου για επικοινωνία με το απόλυτο (Θεός).

γ) Η καθολικότητα του θρησκευτικού φαινομένου

    Η θρησκεία είναι πανανθρώπινο φαινόμενο. Δεν υπήρξε λαός οπουδήποτε στη γη που να μην έχει κάποια μορφή θρησκείας.

·        Στο θρησκευτικό βίωμα συμμετέχει όλος ο ψυχισμός του ανθρώπου ως νόηση, συναίσθημα, βούληση.

δ) Σκοπός και Αναγκαιότητα της Θρησκείας

    ΣΚΟΠΟΣ: Η επίτευξη κάποιου είδους σχέσης μ’ ό,τι κάθε θρησκεία θεωρεί ως                απόλυτο και η απαλλαγή από το κακό.
    ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤ. ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ: Η ανάκτηση (μέσω του Χριστού) της αρμονίας σχέσεων του πιστού με το Θεό, με τον κόσμο, τον συνάνθρωπο, τον εαυτό του , στα πλαίσια της ελευθερίας και της αγάπης.

    ΕΣΧΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η Βασιλεία του Θεού.