Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ


Δ. Ε. 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΣΚΟΠΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι μαθητές: α) Να επισημάνουν, μέσα από διαλογική συζήτηση, τα πιο κρίσιμα
                      ερωτήματα για τα μεγάλα ζητήματα της ζωής.
 β) Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα αναζήτησης απαντήσεων για τα
 μεγάλα ερωτήματα.
 γ) Να αναζητήσουν απαντήσεις στη διδασκαλία και ζωή της ορθόδοξης
Εκκλησίας και να τοποθετηθούν προσωπικά και υπεύθυνα απέναντι στα κρίσιμα ερωτήματα.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
·         Ο Άνθρωπος είναι το μόνο έμψυχο ον που έχει τη δυνατότητα να ερωτά και να προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις.

α) Ρωτάμε, γιατί αναζητούμε την αλήθεια
·         Ο ανεπτυγμένος πνευματικά άνθρωπος ζητά απαντήσεις σε πολύπλοκα ερωτήματα, που αφορούν τη ζωή του.
·         Αναζητά την αλήθεια σχετικά με: Το Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο.

Οι φιλόσοφοι: Προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα
Αδιάφοροι και έχοντες υλιστικές απόψεις: αδιαφορούν γι’ αυτά τα θέματα.

β) Υπάρχουν απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα;
·         Τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν τον άνθρωπο, αφορούν στη:
                                    α)Θεολογία
β) Κοσμολογία
γ) Ανθρωπολογία
·         Ανθρωπολογία: Τι είναι ο άνθρωπος; Από πού υπάρχει; Γιατί υπάρχει ο                                                θάνατος;…………………………………………….;
·         Κοσμολογία: Από πού προήλθε ο κόσμος; Έχει ή όχι αρχή και τέλος; Γιατί                                               δημιουργήθηκε και που πορεύεται;……………………………;
·         Θεολογία: Υπάρχει Θεός; Αν υπάρχει τι είναι; Ποια η σχέση του με τον κόσμο                                               και τον άνθρωπο;……………………………………………;

  Αρκετές απαντήσεις δεν ικανοποιούν τους ανθρώπους, που αναζητούν την αλήθεια.

γ) Ο Χριστιανισμός δίνει απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα;
  •   « Πίστευε και μη ερεύνα» : Ποιο το πραγματικό νόημα αυτής της φράσης;
  •   Η αναζήτηση της αλήθειας για το Θεό, είναι αντικείμενο επιστημονικής έρευνας;
  •   Ποια η σχέση επιστήμης και χριστιανικής πίστης – διδασκαλίας;

  Οι απαντήσεις του Χριστιανισμού στα μεγάλα ερωτήματα, απαιτούν:
            α) την αντικειμενική και απροκάλυπτη προσέγγιση, και
β) την ελεύθερη και συνειδητή αποδοχή των απαντήσεων αυτών
  
 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σύγχρονη Μουσική και Λογοτεχνία και υπαρξιακά ερωτήματα.