Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ


Δ. Ε. 1 H ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές: α) Να συνειδητοποιήσουν την αξία που έχει η γνωριμία με τη λατρεία, για
                        την περαιτέρω ζωή και να τοποθετηθούν απέναντι στην Εκκλησία.
                    β) Να προβληματιστούν για τη σχέση του ανθρώπου με τη λατρεία της
                        Εκκλησίας.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

·         Κατά τις διάφορες λειτουργίες είμαστε θεατές των τελουμένων από τον ιερέα ή 
     δεν τελείται τίποτε χωρίς τη δική μας παρουσία και συμβολή;

·         Με τη συμμετοχή μας στα τελούμενα γινόμαστε «συν - ιερουργοί».

                            ΚΛΗΡΙΚΟΙ
ΙΕΡΟΣΥΝΗ
                            ΛΑΪΚΟΙ (ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΡΟΣΥΝΗ)


ΚΛΗΡΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
Ιδεολογία που επιδιώκει την ανάμιξη του κλήρου στη διοίκηση της Πολιτείας και την επιβολή των απόψεων της Εκκλησίας στη δημόσια ζωή.

ΛΑΤΡΕΙΑ = ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ

ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
Η τάση να πιστεύουμε «επιστημονικά» ή «ακαδημαϊκά» στο Θεό, ενώ, στην ουσία, να τον απορρίπτουμε.

ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ + ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ = ΛΑΤΡΕΙΑ


·         Απαραίτητη για την κατανόηση της λατρείας είναι η γνώση της ιστορίας της Χριστιανικής   Λατρείας.

     ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

        Είμαστε όλοι ισότιμα μέλη της Εκκλησίας

                           Στις διάφορες ακολουθίες είμαστε:

ΘΕΑΤΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ
Αποξένωση από τα τελούμενα
Γινόμαστε συν- ιερουργοί

(Ως λαϊκοί έχουμε το χάρισμα της Γενικής Ιεροσύνης από το Βάπτισμα)
Αποδυνάμωση της συνείδησης ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας
Θεωρούμε ότι η λατρεία αφορά μόνο τους ιερείς (κληρικαλιστική αντίληψη)

  •   Η μη σύνδεση της πίστης με τη λατρεία , είναι φαινόμενο ενός εκκοσμικευμένου Χριστιανισμού και  νομίζουμε ότι πιστεύουμε , αλλά ουσιαστικά απορρίπτουμε το Θεό.

ΠΙΣΤΗ + ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ = ΑΧΩΡΙΣΤΕΣ


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1.    Η συμμετοχή των Λαϊκών στη λατρεία δεν είναι μια απλή θρησκευτική υποχρέωση.

2.    Η Λατρεία μας συνδέει με το Θεό.  Μας οδηγεί στην ενότητα με  τους συνανθρώπους μας.