Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

1. Ο ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ


Δ.Ε.1 Ο ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ κ΄ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές: α) Να αντιληφθούν την ηθική διάσταση της ανθρώπινης ζωής μέσα από τα
                         πανανθρώπινα ερωτήματα για το καλό και το κακό.
                        β) Να γνωρίσουν ότι η ηθική, ως επιστήμη, αποτέλεσε το αντικείμενο της
                         φιλοσοφίας, αντιλαμβανόμενοι έτσι την καθολική αναγνώριση των
                         ηθικών αξιών από τους ανθρώπους.
                        γ) Να διδαχθούν τη βασική ορολογία της ηθικής.
                        δ) Να μάθουν τα θεμέλια της χριστιανικής θεώρησης της ηθικής και το
                         περιεχόμενο της χριστιανικής ανθρωπολογίας.
                        ε) Να κατανοήσουν την αξία και τη σημασία της ορθόδοξης ηθικής στην
                         εποχή μας, αλλά και την ιδιαίτερη επικαιρότητα που αυτή έχει.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
  Το μυστικό της ανθρώπινης ύπαρξης είναι τούτο: «δε θέλει μόνο να ζει, μα και να ξέρει γιατί ζει» Φ.Ντοστογιέφσκι.

Ηθικός Προβληματισμός:  Ονομάζεται ο Προβληματισμός που σχετίζεται με το κατά πόσον είναι σωστές ή λανθασμένες οι απόψεις και οι ενέργειες που εξαρτώνται από τη θέληση, την πρόθεση και την απόφαση του ανθρώπου.

  •   Ο ηθικός προβληματισμός και η ανάγκη απάντησης σ’ αυτόν υπάρχει σε όλους.


Ηθική και Ανθρωπολογία:
·        Η Ηθική εξετάζει τον τρόπο ζωής του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του
                    κοινωνικού συνόλου
·        Η Ανθρωπολογία : είναι η άποψη που έχει κάποιος για το ον που λέγεται άνθρωπος.

  •      Κάθε Ηθική στηρίζεται σε κάποια Ανθρωπολογία.


ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
            Η  Χριστιανική ηθική στηρίζεται στην ανθρωπολογία του Χριστιανισμού, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του θεού (κτιστός), ενώ ο Θεός δεν οφείλει την ύπαρξη του σε κανέναν (Άκτιστος).

  •   Η σχέση του ανθρώπου με το Θεό είναι ζήτημα ζωής( άσχετη με περιορισμούς, απαγορεύσεις και προσταγές).

Ερώτηση: Τι αξία θα είχε μια στάση ζωής που καλλωπίζει εξωτερικά την ανθρώπινη
                  ύπαρξη, αλλά στερεί τη δυνατότητα ολοκληρωτικής αλλαγής της;

  •   Ο Χριστός δεν ήρθε στο θνητό ανθρώπινο γένος απλώς για να το καλλωπίσει πριν τη λήξη του, αλλά για να καταργήσει τη λήξη του.