Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

6. "ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ"

Δ. Ε. 6. «ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ…»
ΚΕΙΜΕΝΟ
Διότι, αφού έπλασες, Θεέ, τον άνθρωπο και αφού έλαβες χώμα από τη γη και τον τίμησες δίνοντάς του την εικόνα σου, τον τοποθέτησες στον παράδεισο της ευτυχίας, του υποσχέθηκες αθανασία ζωής και απόλαυση αιωνίων αγαθών, εφόσον θα τηρούσε τις εντολές σου.
(Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Ευχή της Αναφοράς)


Α) Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού
  •  Ο άνθρωπος πλάστηκε σύμφωνα με την εικόνα του Θεού και με προοπτική να μείνει αθάνατος.
  • Η δημιουργία του ανθρώπου «κατ’ εἰκόνα » του Θεού αποτελεί την τιμητική διάκριση του ανθρώπου σε σχέση με την υπόλοιπη δημιουργία.
  • Την « ὁμοίωση » με το Θεό θα επιτύγχανε ο άνθρωπος με τη σωστή χρήση της ελεύθερης βούλησης.
ΕΙΚΟΝΑ
ΛΟΓΙΚΟ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ
ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΙΣΗ ΜΑΣ
ΟΜΟΙΩΣΗ
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΟΙΑΣΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟ ΘΕΟ
ΤΟ ΚΑΤΟΡΘΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ

Β) Ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου και ο βαθύτερος σύνδεσμος του Θεού με τον άνθρωπο
  Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο μ’ έναν ιδιαίτερο σκοπό: να φτάσει σε βαθύτερη κοινωνία μαζί του.
  Η διαδικασία δημιουργίας του ανθρώπου είναι διαφορετική με τη διαδικασία δημιουργίας των υπολοίπων κτισμάτων.

Χώμα
Υλικός κόσμος
Πνοή ζωής
Πνευματικός κόσμος
]   Η τάση του ανθρώπου να επικοινωνήσει βαθύτερα με το δημιουργό του, είναι φυσιολογική και πηγαία

Γ) Η δοξολογία του Θεού στη λατρεία
µ  Με τους ύμνους και τις ευχές της λατρείας, ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να βιώσει το σύνδεσμο της ψυχής του με το Θεό.
µ  Με τη μετοχή του στα μυστήρια και την προσευχή, μπορεί να οδηγηθεί στην εμπειρία της ένωσής του με το Θεό , δηλ στη θέωση.

Βάπτισμα και Χρίσμα      ]
Λαμβάνει τη «σφραγίδα»του χριστιανού
Θεία Ευχαριστία               ]
Ενώνεται με το Θεό και το συνάνθρωπο
Μετάνοια                           ]
Δέχεται τη συγχώρηση των αμαρτιών του
Γάμος                                ]
Ενώνεται με το άλλο φύλο
µ  Με τα μυστήρια ο Θεός εισέρχεται στη ζωή του ανθρώπου κι την αγιάζει