Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013


Δ. Ε. 14  Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΣΚΟΠΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι μαθητές: α) Να γνωρίσουν το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά της ορθόδοξης άσκησης.
 β) Να κατανοήσουν τα στοιχεία της ορθόδοξης πνευματικής ζωής.
 γ) Να εκτιμήσουν την αξία της ουσίας της άσκησης, διακρίνοντάς την από τις ακρότητες του ευσεβισμού.
 δ) Να συνειδητοποιήσουν ότι η Ορθοδοξία ασχολείται με τα καθημερινά προβλήματα, αποβλέποντας ταυτόχρονα και στην αγιότητα των  μελών της.
                                                  
                                                              ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Α) Τι είναι η άσκηση
ΑΣΚΗΣΗ( Γενικά ): Ένα μέσον και ένας τρόπος συνεχούς και επαναλαμβανόμενης προετοιμασίας, για να επιτύχει κανείς ένα σκοπό.
ΑΣΚΗΣΗ( Χριστιανισμός): Η προσπάθεια του πιστού να τιθασεύσει τις ψυχικές και σωματικές ορμές και αδυναμίες, να τις υποτάξει, ώστε να δεχτεί τη χάρη του Θεού και να φτάσει στην ομοίωσή του με το πρότυπό του , το Χριστό, στη   Θέωση.
·        Ο ασκητής δεν πολεμάει το σώμα του, αλλά τα πάθη του, που εμφωλεύουν, στο σώμα και την ψυχή του.
Προϋποθέσεις :  Να δώσει ο άνθρωπος νέο νόημα στα εγκόσμια πράγματα από την αγάπη του στο Θεό , που θα τον οδηγήσει στη θυσιαστική αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

 β) Χαρακτηριστικά της Ορθόδοξης άσκησης
   Η Ορθόδοξη μοναστική άσκηση χαρακτηρίζεται από 3 Βασικά στοιχεία:
             Ακτημοσύνη,  Υπακοή,  Εγκράτεια
·        Χαρακτηριστικά της πολιτείας του ασκητή:
  1. Ολοκληρωτικό δόσιμο στο Θεό
  2. Σεβασμός του φυσικού κόσμου
  3. Αντίσταση στην εξιδανίκευση της ύλης
  4. Συμμετοχή σώματος και ψυχής

γ) Εμπόδια στην ορθόδοξη ασκητικότητα
  1. Τα πάθη και οι αδυναμίες της καθημερινής ζωής
  2. Το φαινόμενο του ευσεβισμού και της τυπολατρείας

Πνευματικά όπλα του ασκητή

  •   Ασκητικές πρακτικές (Νηστεία, Προσευχή, Μετάνοια, Εξομολόγηση κτλ)
  •   Η οργανωμένη ασκητική ζωή
  •   Η προβολή των αγίων ασκητών ( Ως παραδείγματα προς μίμηση)
  •   Η διαρκής Προσευχή

 δ) Άσκηση και Ελευθερία
Στην περίπτωση της  ολοκληρωτικής παράδοσης στον Θεό, ο άνθρωπος, δεν χάνει την ελευθερία του, αλλά την πραγματώνει, επειδή ξεπερνά τη δουλεία στον εαυτό του.
Η άσκηση είναι κάτι που απευθύνεται στον καθένα μας, σε κάθε στιγμή της ζωής μας.