Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013


Δ. Ε. 17 Ο ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΑΔΕΛΦΟΣ

ΣΚΟΠΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι μαθητές: α) Να γνωρίσουν το περιεχόμενο της κοινωνικοποίησης στο ορθόδοξο ήθος.
 β) Να διδαχθούν τους τρόπους με τους οποίους αυτή η κοινωνικοποίηση ενεργοποιείται έμπρακτα.
 γ) Να συνειδητοποιήσουν ότι το δικαίωμα στη ζωή ανήκει σε κάθε άνθρωπο.
 δ) Να αξιολογήσουν τον ευρωπαϊκό ανθρωπισμό και να κατανοήσουν τον ορθόδοξο ανθρωπισμό ως πηγή ζωής.
                              ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

α) Η χριστιανική έννοια της κοινωνικότητας
·         Βασικό και ιδιαίτερο γνώρισμα της ανθρώπινης φύσης είναι η κοινωνικότητα.
·         Πολλοί και ποικίλοι παράγοντες(φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον), διαμορφώνουν την κοινωνικότητα του ανθρώπου.
·         Η κοινωνικότητα αναπτύσσεται σε συνδυασμό  με :
1.    Το πνευματικό υπόβαθρο
2.    Τη δημιουργικότητα
3.    Την αγωνιστική προσπάθεια του ανθρώπου να εναρμονιστεί προς το κοινωνικό  του περιβάλλον.

Χριστιανική βιοθεωρία και κοινωνικότητα
Η Χριστιανική κοινότητα εδράζεται πάνω σε 2 βασικά θεμέλια:
     1.    Η πεποίθηση ότι ο Θεός ως Δημιουργός  είναι ο Πατέρας όλων των ανθρώπων (Κυριακή Προσευχή)
       2.    Η αρετή της Αγάπης.
Για τον αληθινό χριστιανό ο άλλος είναι αδελφός και όχι απλά συνάνθρωπος ως μια ανώνυμη μονάδα του κοινωνικού συνόλου.
Προϋπόθεση επιτυχίας της κοινωνικοποίησης: Η υπέρβαση του ατομισμού.
«Πάντα οὒν ὅσα ἂν θέλητε ἴνα ποιῶσιν ὑμὶν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς»

β) Ο ορθόδοξος ανθρωπισμός
Ανθρωπισμός( Αναγέννηση 14ος – 15ος αι.):
·         Θέτει ως κέντρο, άξονα και μέτρο κρίσης των αξιών τον άνθρωπο ως αυταξία.
·         Αποβλέπει στη διαμόρφωση του ιδανικού ανθρώπινου τύπου με την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και την αρμονική εξέλιξη των πνευματικών δυνάμεων του ανθρώπου.
·         Βοήθησε στην πρόοδο και τη δημιουργία, μόρφωση και αγωγή με βάση τις αρχές και   τις αξίες της κλασικής αρχαιότητας.

Ορθόδοξος Ανθρωπισμός

 Κέντρο, άξονας και αξιολογικό κριτήριο: Το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού
 Θεανθρωποκεντρικός προσανατολισμός
·         Όλοι οι άνθρωποι θεωρούνται  αδέλφια με σκοπό την ισότητα όλων ενώπιον του κοινού Πατέρα, του  Θεού.
·         Επιθυμία του χριστιανού, ως μέλους της σύγχρονης κοινωνίας, είναι η εφαρμογή των Ευαγγελικών αρχών της Ελευθερίας, της Ισότητας, της Δικαιοσύνης και της Αλληλεγγύης.
Χαρακτήρας κοινωνικής υπηρεσίας με κύριο αποδέκτη τον συνάνθρωπο ως αδελφό.

γ) Η πληρότητα της ζωής σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο
  • Η πληρότητα της ζωής του ανθρώπου επιτυγχάνεται όταν ικανοποιεί όλες τις βιολογικές και πνευματικές του ανάγκες
  •  Ο Χριστιανός επιδιώκει την πληρότητα της ζωής, έχοντας ως κριτήριο την αξιολογική προτεραιότητα της ψυχής, χωρίς να περιορίζεται σε ατομικά πλαίσια, αλλά επεκτείνεται σε κοινωνικό επίπεδο.

Στο χώρο της Εκκλησίας , άνθρωπος και ο συνάνθρωπος υπό το βλέμμα του Θεού της αγάπης, συνεργάζονται για τη συγκρότηση της θεανθρώπινης κοινωνίας.

 Η ενότητα των πιστών μεταξύ τους και με το Χριστό , προϋποθέτει την κάθετη και οριζόντια διάσταση της αγάπης, και αυτό είναι προσωπική μας υπόθεση.