Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013


Δ. Ε. 15 Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΚΟΠΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι μαθητές: α) Να γνωρίσουν τα στοιχεία που συνιστούν το δυναμικό και  απελευθερωτικό χαρακτήρα του Χριστιανισμού.
 β) Μέσα από τη συζήτηση και τον προβληματισμό για τα στοιχεία αυτά να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη τους ως χριστιανών απέναντι στα προβλήματα του ανθρώπου και της κοινωνίας.
                                                    ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

  α) Τι σημαίνουν οι όροι «δυναμικός» και «απελευθερωτικός»
·         Ο Χριστιανισμός ως φορέας και ενσαρκωτής του επαναστατικού περιεχομένου της Βασιλείας του Θεού, έχει δυναμικό χαρακτήρα.
·         Ο απελευθερωτικός χαρακτήρας του Χριστιανισμού συγκεφαλαιώνεται στις λέξεις Ελευθερία και Αγάπη.

Από τι μας ελευθερώνει ο Χριστιανισμός;
·         Η απελευθέρωση που μας υπόσχεται ο Χριστιανισμός:
1.    Προϋποθέτει την ελεύθερη προσωπική μας συγκατάθεση
2.    Επιζητεί την ενεργό συμμετοχή μας και τη δραστηριοποίησή μας
Τι προσφέρει ο Χριστιανισμός;
1.    Δυνατότητα απαλλαγής από τις προσωπικές μας αδυναμίες
2.    Πραγματική Ελευθερία
3.    Δημιουργία κοινωνικών προσώπων με ταπείνωση, ειρήνη, αγάπη

β) Τι προσφέρει ο Χριστιανισμός στον άνθρωπο και την κοινωνία
·         Σε ποια βασικά σημεία έδειξε ο Χριστιανισμός το δυναμικό και απελευθερωτικό του χαρακτήρα:                                                           
 1. Αρμονία σχέσεων του ανθρώπου με :  τη φύση , το συνάνθρωπο, το Θεό. 
 2.  Κατάργηση διακρίσεων, ενότητα «Εν Χριστώ»
 3.  Η αγάπη κυρίαρχος στις διαπροσωπικές σχέσεις
 4.  Η θεανθρωποκεντρική οπτική αντικαθιστά τη σοφιστική ανθρωποκεντρική
      θεώρηση

γ) Η μαρτυρία της ιστορίας και το αίτημα του παρόντος
·         Πρόσωπα και Γεγονότα ( που φανερώνουν το χαρακτήρα του Χριστιανισμού )
1.    Ο Χριστός με τη συμπεριφορά Του, τη διδασκαλία Του και τη Σταυρική Του θυσία
2.    Οι Μαθητές και οι Απόστολοι ( δράση – μαρτυρικό τέλος)
3.    Οι Διωγμοί
4.    Οι Μάρτυρες και οι Ασκητές των πρώτων χριστιανικών χρόνων

ΣΗΜΕΡΑ
  •  Η διάβρωση των κοινωνικών δομών και θεσμών από το πολύμορφο κακό, επιβάλλει στους Χριστιανούς να δραστηριοποιηθούν ως πρόσωπα και ομάδες
  • Την Ορθοδοξία μας πρέπει να την αποδεικνύουμε με την ορθοπραξία μας