Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013


Δ. Ε. 22  ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

           
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ : Το κέντρο της Χριστιανικής Λατρείας. Οι ακολουθίες, οι τελετές και τα                       μυστήρια συνδέονται άμεσα μ’ αυτή.
  •   Συστήθηκε από τον ίδιο το Χριστό κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου.
  •   Όλη η δράση και η διδασκαλία του Κυρίου ήταν μια προετοιμασία για την ιερή εκείνη στιγμή κατά το Μυστικό Δείπνο.
  •  Σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής (Ιουδαϊκό Πάσχα) και την αρχή μιας νέας εποχή           (Ο Χριστός εγκαινιάζει το νέο και αληθινό Πάσχα).

  Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
  •   Επανάληψη των πράξεων του Χριστού κατά  το Μυστικό Δείπνο: προσευχή,      ψαλμωδία, διδασκαλία, τέλεση της Θ. Ευχαριστίας (ευλογία άρτου και οίνου και κοινωνία όλων των πιστών).

  •   Πριν από τη Θ. Ευχαριστία: Δείπνο Αγάπης ( βραδινές ώρες).

 2ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ
  •  Η Θ. Ευχαριστία διαχωρίζεται από το Δείπνο της Αγάπης.
  •   Τελείται στους Τάφους των Μαρτύρων τις πρωινές ώρες.
  •   Επιστολή Αποστόλων – Ασπασμός της Ειρήνης- Ευλογία των πιστών- Ευχή Ευχαριστίας.
  •   Επίκληση Αγ. Πνεύματος ( για καθαγιασμό και μεταβολή Άρτου και Οίνου).
  •   Κοινωνία Σώματος και Αίματος του Χριστού από  τους πιστούς. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
2ος αιώνας : Δεν υπήρξε σταθερό κείμενο για τις ευχές της Θ. Ευχαριστίας. Το περιεχόμενο των ευχών ήταν προϊόν ελεύθερης έμπνευσης.
4ος αιώνας: (Μετά τους διωγμούς): Καταγραφή Προφορικής Παράδοσης, Πρώτα Κείμενα.             Καταγραφές ευχών για τη Θ. Ευχαριστία (λόγω των αιρέσεων) Λειτουργίες με τα ονόματα των Πατέρων ( Μ. Βασιλείου,
Ιω. Χρυσοστόμου)
                          Ο πυρήνας παραμένει ο ίδιος ως σήμερα.
  H Λειτουργία του Ιωάννη του Χρυσοστόμου τελείται πιο συχνά από όλες.