Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013


Δ. Ε. 18 ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΗΘΟΣ ΩΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΣΚΟΠΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι μαθητές:  α) Να διδαχθούν τις συνέπειες των προκαταλήψεων
                     β) Να συνειδητοποιήσουν ότι στην ορθοδοξία οι διακρίσεις είναι καταδικαστέες επιλογές των ανθρώπων.
 γ) Να κατανοήσουν τον αγωνιστικό χαρακτήρα του Χριστιανισμού κατά πολλών και ποικίλων προκαταλήψεων. Οι προκαταλήψεις ήταν και είναι μια πραγματικότητα ( Ορισμός. Έννοια προκαταλήψεων).                              
                             ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 α) Η Προκατάληψη ως φαινόμενο

 ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ: Ονομάζεται η άποψη που διαμορφώνει κανείς για πρόσωπα, ιδέες ή καταστάσεις χωρίς προηγουμένως να έχει πλήρη ενημέρωση και
γνώση, χωρίς να έχει χρησιμοποιήσει τη λογική και την κριτική σκέψη.
  •  Η Προκατάληψη διαμορφώνει στερεότυπα  που καταλήγουν να δικαιολογούν συμφέροντα και αδικίες.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΕ ΔΙΩΓΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1.    Φυλετικές Προκαταλήψεις ( Αμερική- Ευρώπη)
2.    Εθνικές Προκαταλήψεις
3.    Θρησκευτικές Προκαταλήψεις
4.    Διακρίσεις εις βάρους των Γυναικών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ

1.    Ρατσιστικοί Νόμοι
2.    Οικονομική Εκμετάλλευση
3.    Περιθοριοποίηση και πολιτιστική υπανάπτυξη μειονοτήτων

β) Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός απέναντι στην προκατάληψη

·         Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια όλοι οι άνθρωποι, πλούσιοι και φτωχοί, δούλοι και ελεύθεροι, άνδρες και γυναίκες, αντιμετωπίζονται όμοια και ισότιμα.
·         Η Ορθόδοξη Εκκλησία συνέχισε την οργάνωση της ζωής της γύρω από το μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας, ξεπερνώντας αυστηρά τους κοινωνικούς και εθνικούς διαχωρισμούς.
·         1872: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταδίκασε ως αίρεση τον εθνοφυλετισμό[1] ,που διασπούσε το ενιαίο σώμα του Χριστού.

γ) Σύγχρονες θεολογικές ζυμώσεις

·         Ο δυτικός Χριστιανισμός μετά τον 17ο αιώνα, περιορίστηκε σε ένα αντιδραστικό ρόλο (όσον αφορά τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας) προσπαθώντας να διατηρήσει τα κεκτημένα του, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία για πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους ήταν ανίκανη να αντιδράσει.
      Ο αγώνας για μια καινούργια κοινωνία φάνηκε να εγκαταλείπεται από το Χριστιανισμό.
 ·         Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: Αναπτύχθηκαν θεολογικά ρεύματα που ανανέωσαν τον αγώνα ενάντια στην αδικία και την προκατάληψη


ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ - ΣΚΟΠΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Ενεργός ρόλος του Χριστιανού στα κοινά
Αντίσταση των φτωχών τάξεων ενάντια στην αδικία
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
Άνοιγμα της Εκκλησίας στο εσχατολογικό μέλλον
ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Αξιοποίησε τις αναφορές της Υπαρξιακής Φιλοσοφίας στη σχέση Θεού- ανθρώπου
 ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Αποκατάσταση στης θέσης της Γυναίκας στο Χριστιανισμό

ΜΑΥΡΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Αποκατάσταση της θέσης των μαύρων στο Χριστιανισμό

·         Η Ορθόδοξη Θεολογία παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις σύγχρονες θεολογικές κινήσεις και διαλέγεται γόνιμα μ’ αυτές στο δικό της ιστορικό χώρο.


& ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1.    Αναφέρετε περιπτώσεις προκατάληψης στην καθημερινή σας ζωή. Τι αποτελέσματα έχουν;
2.    Ποια στάση πρέπει να κρατά ο Χριστιανός απέναντι στα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας;[1] ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ: Η τάση για οργάνωση σε ιδιαίτερη τοπική εκκλησία ανά έθνος, μέσα σε ένα ενιαίο κράτος. Αν σε ένα κράτος μένουν πιστοί πολλών εθνών πρέπει να ανήκουν σε μία Εκκλησία, για να μη χωρίζονται λόγω της εθνότητας τους.