Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013


Δ. Ε. 19 Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΑΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟ                                                              ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές:α) Να γνωρίσουν το περιεχόμενο της γιορτής των Αγίων Πάντων.
                    β) Να κατανοήσουν την ενότητα μνήμης των διαφόρων ομάδων Αγίων.
                   γ) Να αισθανθούν το μήνυμα της γιορτής των Αγίων για τον πιστό.
                   δ) Να συνειδητοποιήσουν την ταύτιση «αγιότητας» και «αληθινού ανθρώπου».
                   
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
Ο κύκλος των κινητών εορτών ολοκληρώνεται με την γιορτή των Αγίων Πάντων.
            (Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου – Μ. Σάββατο: Τριώδιο
             Κυριακή Πάσχα – Κυριακή Αγίων Πάντων: Πεντηκοστάριο).

  Ο εορτασμός όλων των Αγίων τοποθετήθηκε την Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, για να τονιστεί ότι το Άγιο Πνεύμα τους φώτισε και οδηγήθηκαν στην αγιότητα, είτε με τον μαρτυρικό τους θάνατο είτε με την ενάρετη ασκητική τους ζωή.

  Η γιορτή των Αγίων Πάντων δίνει την ευκαιρία να τιμηθούν όλοι οι Άγιοι. Στην αρχή περιοριζόταν μόνο για τους Μάρτυρες (4ος αι.), αργότερα διευρύνθηκε και έλαβε την τελική της μορφή τον 9ο αι.
 
  Χρονολογικά οι ομάδες των Αγίων Πάντων είναι:
1.    Οι Προφήτες
2.    Οι Δίκαιοι της Π.Δ.
3.    Οι Απόστολοι
4.    Οι μάρτυρες
5.    Οι Ομολογητές
6.    Οι Ιεράρχες και Διδάσκαλοι
7.    Οι Όσιοι και οι Ασκητές.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ
Η κοινή Γιορτή όλων των Αγίων μας
    α) υπενθυμίζει ότι όλοι αγωνίστηκαν για την ένωση με τον Θεό.
    β) απευθύνει μια πρόσκληση αγώνα ( με ελπίδα νίκης).
Ζητάμε την ευχή και τη μεσιτεία των Αγίων (Φορείς της Χάρης του Θεού).

ΑΓΙΟΣ, Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
  Σε αντίθεση με τον άνθρωπο της πτώσης, τα χαρακτηριστικά του Αγίου είναι:
1.    Ταπείνωση (συμφιλίωση- ενότητα με τον Θεό) – Παραμερισμός του «Εγώ»
2.    Αποδοχή του συνανθρώπου
3.    Γνησιότητα Ζωής, Απλότητα, Αρετές κλπ.

Η μίμηση των Αγίων είναι μίμηση του Χριστού.

 Οι γιορτές στις μνήμες των Αγίων, δεν είναι αφορμές για πανηγύρεις, αλλά για ανακάλυψη της αλήθειας ότι το μοναδικό στοιχείο που αξίζει στην ανθρώπινη ζωή είναι ο αγώνας για αγιότητα.