Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013


Δ. Ε. 21 ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΙΑ

ΣΚΟΠΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι μαθητές: α) Να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες του κάθε είδους φανατισμού.
 β) Να γνωρίσουν τα αίτια του θρησκευτικού φανατισμού και να αξιολογήσουν τις συνέπειες του.
γ) Να γνωρίσουν το περιεχόμενο και τους αγώνες των ανθρώπων για τη θρησκευτική τους ελευθερία.
 δ) Να διδαχθούν το θρησκευτικό και συνταγματικό πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ελλάδα σήμερα.
ε) Να κατανοήσουν την οφειλόμενη στάση σου χριστιανού απέναντι στους αλλόδοξους και τους αλλόθρησκους.

                                  ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

α) Το φαινόμενο του φανατισμού και τα αίτιά του
Φανατισμός (fanum = ιερό): Η αποκλειστική προσπάθεια επιβολής των ιδεών ενός ατόμου ή μιας ιδεολογίας.
 Μορφές θρησκευτικού φανατισμού:
1.    Θρησκοληψία (Σχολαστική τήρηση θρησκευτικών εντολών με δεισιδαιμονικά και ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά)
2.    Πουριτανισμός (Άκριτη αυστηρότητα στην ηθική καθαρότητα)
3.    Συντηρητισμός (Προσκόλληση σε ιδέες του παρελθόντος)
4.    Προσηλυτισμός ( Στρατολόγηση οπαδών με δόλια μέσα)
5.    Θεοκρατία  ( Διοίκηση του κράτους με θρησκευτικούς νόμους)
6.    Θρησκευτικός Επεκτατισμός (Η με κάθε μέσον προσπάθεια επέκτασης μιας θρησκείας)

Οι ρίζες του φανατισμού:
  •  Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο
  •   Η άγνοια
  •   Η έλλειψη δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης και διαμόρφωσης δημοκρατικής συνείδησης
  •   Η μειωμένη κριτική ικανότητα

 Τα αίτια του θρησκευτικού και κάθε φανατισμού
1.    Ψυχολογικά: α) Ποικιλία Νευρώσεων ( Συμπλέγματα, Άγχη κλπ)
   β) Ομαδικές νευρώσεις που τροφοδοτούνται από την ψυχολογία της μάζας.
2.    Πολιτικά & Κοινωνικά: Προβλήματα κοινωνικής σταθερότητας- οικονομικά προβλήματα
3.    Θρησκευτικά: Ο Φανατισμός ανάγεται σε αρετή και η βία σε μέσο εξάπλωσης των ιδεών

 β) Θρησκευτικός φανατισμός και ανεξιθρησκία στην ιστορία

·         1ος – 4ος αι. μ.Χ.: Διωγμοί κατά των Χριστιανών – βίαιες συγκρούσεις ( Αιρέσεις)
·         Μεσαίωνας: Διωγμοί των αυτοκρατόρων κατά των αιρετικών- Ισλάμ κατά Χριστιανών
·         Σταυροφορίες (11ος – 15ος αι.)
·         Ιερά εξέταση- Κυνήγι μαγισσών στη Δ. Ευρώπη και Αμερική
·         Θρησκευτικοί Πόλεμοι μεταξύ Προτεσταντών και Ρωμαιοκαθολικών ( Ευρώπη 16ος – 18ος αι.)

Διαφωτισμός: Τίθεται το αίτημα της Ανεξιθρησκίας
Ανεξηθρησκία: Ο σεβασμός από το κράτος, αλλά και από κάθε άνθρωπο των
                          θρησκευτικών πεποιθήσεων του καθενός
1948: Η ανεξιθρησκία καθιερώνεται παγκοσμίως από τον Ο.Η.Ε.

 γ) Ο Χριστιανισμός απέναντι στο φανατισμό και τους αλλόδοξους

1.    Η Ορθόδοξη Εκκλησία καταδίκασε το λεγόμενο “εισπηδητικό μαρτύριο”
2.    Αρνήθηκε την έννοια του “ιερού πολέμου”, σε όλες τις φάσεις της ιστορίας της
3.    Η ιεραποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας διακρίνεται από σεβασμό προς τη θρησκεία και τον πολιτισμό του άλλου
·         Ο Χριστιανός διαλέγεται και σέβεται τα πρόσωπα που πρεσβεύουν διαφορετικές πεποιθήσεις και δεν φοβάται να μαρτυρήσει για την αλήθεια
  
δ) Η ανεξιθρησκία στην Ελλάδα

1827, Σύνταγμα της Τροιζήνας: Διακηρύχθηκε στην Ελλάδα η ανεξιθρησκία
Σύνταγμα της Ελλάδας ( άρθρο 13): Ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης
                                Επικρατούσα θρησκεία: Η Ορθόδοξη Εκκλησία (άρθρο 13) Οι Χριστιανοί πρέπει να διαφυλάξουν το καθεστώς ανεξιθρησκίας στην Ελλάδα και να συμβάλουν στην εμβάθυνση του, αφού η ανεξιθρησκία είναι η θεσμική έκφραση του σεβασμού στο συνάνθρωπο.