Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Δ. Ε. 21 Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ     
             ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
           
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Α. ΒΑΠΤΙΣΜΑ
1) Ιστορία του Βαπτίσματος.
 Βάπτισμα: Μυστήριο που το σύστησε ο Κύριος, με την εντολή που έδωσε στους μαθητές
                    Του να βαπτίζουν τους ανθρώπους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και
                    του Αγίου Πνεύματος.
  •   Με το Βάπτισμα γίνεται η ένταξή μας στην Εκκλησία.


ΠΡΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
·            Οι άνθρωποι βαπτιζόταν μεγάλοι. Προηγούνταν τρίχρονη κατήχηση. Τη νύχτα του Πάσχα βαπτιζόταν ομαδικά.

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ
1. ακροώμενοι: Άκουγαν το λόγο του Θεού, χωρίς άλλη υποχρέωση.
2. κυρίως κατηχούμενοι: Παρακολουθούσαν το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, με την υποχρέωση να ζουν χριστιανικά.
3.φωτιζόμενοι: Τελευταίο στάδιο, λίγες εβδομάδες πριν το Βάπτισμα.

5ος ΑΙΩΝΑΣ
·            Επικράτηση του Νηπιοβαπτισμού.
·            Η κατήχηση ανατέθηκε στον ανάδοχο και στους γονείς του νηπίου.

2) Η Τελετή του Βαπτίσματος.
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ  Τελείται στον Πρόναο: Ο Ιερέας και ο ανάδοχος με το νήπιο στην αγκαλιά.
Ο Ιερέας σφραγίζει, με το σημείο του σταυρού, το παιδί στο όνομα της Αγίας Τριάδος.
1.    Εκφώνηση του ονόματος του παιδιού.
2.    Ανάγνωση Ευχών.
3.    Απόταξη του σατανά(Δύση) και Σύνταξη με τον Χριστό(Ανατολή=φωτεινό βασίλειο)
4.    Απαγγελία του συμβόλου της Πίστεως.
5.    Ανάγνωση Ευχής.(παράκληση προς το Θεό να αξιώσει με τη Χάρη Του το νεοφώτιστο.

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ομολογεί για λογαριασμό του παιδιού την πίστη της Εκκλησίας, που πρέπει να είναι σαρκωμένη και έκδηλη και στη δική του ζωή.
 
 ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ Η καθαυτό τελετή του βαπτίσματος.
  1.    Αγιάζεται το νερό και ευλογείται το λάδι με ευχές.
  2.    Αλείφεται το νήπιο με λάδι.
  3.    Τριπλή κατάδυση και ανάδυση του νηπίου στο νερό της  κολυμβήθρας.
  4.    Χρίεται το νήπιο με Άγιο Μύρο.
  5.    Ντύνεται το νήπιο στα ολόλευκα.
ΥΛΙΚΑ – ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

1. ΝΕΡΟ:  Έχει τις ιδιότητες του καθαρισμού από την αμαρτία, της καταστροφής του
                  παλαιού ανθρώπου και της ζωτικότητας με την αναγέννηση σε μια νέα ζωή.
2. ΛΑΔΙ:   Μ’ αυτό αλείφονταν οι αθλητές της Πάλης. Συμβολίζει τον αγώνα ενάντια στο
                 κακό.
3. ΚΟΨΙΜΟ ΤΡΙΧΩΝ: Συμβολική πράξη:  α) Μια μικρή θυσία στο Λυτρωτή.
 β) Ο νέος χριστιανός ανήκει πλέον στον Χριστό.

(Στην αρχαία εποχή, οι δούλοι με την κουρά ανήκαν στον κύριό τους).

3) Η Θεολογία του μυστηρίου του Βαπτίσματος.
1.    Πολιτογραφείται και εγγράφεται στα μητρώα της εκκλησίας ένα νέο μέλος.
2.    Απαλλαγή από την Προπατορική αμαρτία (αν είναι μεγάλος από όλες τις αμαρτίες).
          “Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε” (Γαλ.3,27)
3.    “Λουτρό Παλιγγενεσίας”(Τιτ.3,5):Αναγέννηση, νέα δημιουργία, συγχώρεση για
                                                             αμαρτήματα, Θάνατος της αμαρτίας.

Β. ΧΡΙΣΜΑ
Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΗΣ
(Π.Δ.): Βασιλείς, Ιερείς, Προφήτες, χρίονται πριν αναλάβουν το έργο τους. Σημάδι κλήσης
           και αφιέρωσης στο Θεό.
(Κ.Δ.): Ο Κύριος είναι ο Μεσσίας(=χρισμένος) Ως άνθρωπος χρίστηκε με το Άγιο Πνεύμα
            (Βάπτιση)
             Οι Απόστολοι θέτουν τα χέρια τους στους βαπτισμένους. Με τη  χειροτονία
            λάμβαναν το Άγιο Πνεύμα ( Πραξ.8,17).

ΤΕΛΕΤΗ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
§  Ο Ιερέας ( ύστερα από ευχή) χρίει το νεοφώτιστο σ’ όλα τα μέρη του σώματός του με  Άγιο Μύρο, κάνοντας το σημείο του σταυρού και λέγοντας: Σφραγίς δωρες Πνεύματος γίου μήν.

§  Η συμβολική αυτή πράξη : βεβαιώνει τη δωρεά των χαρισμάτων του Αγ. Πνεύματος.

ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
§  Με το Χρίσμα: Εξοπλιζόμαστε, τελειοποιούμε τις πνευματικές μας δυνάμεις. Γινόμαστε  κοινωνοί και μέτοχοι της ζωής του Χριστού.