Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012


Δ. Ε. 10 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟ

ΣΚΟΠΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι μαθητές: α) Να εμβαθύνουν στο κείμενο της διήγησης για τη δημιουργία του κόσμου.
 β) Να γνωρίσουν τις διάφορες θεωρίες για την προέλευση και εξέλιξη του ανθρώπου.
 γ) Να συνειδητοποιήσουν την ιδιαιτερότητα της βιβλικής, έναντι των άλλων διηγήσεων.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Α) Εισαγωγικές Διευκρινίσεις

Το κείμενο της Γενέσεως:   1. Γράφηκε από το Μωυσή (Παράδοση)
                                             2. 13ος αιώνας  
3. Περιεχόμενο: Διηγείται με ,αλληγορικό τρόπο, αλήθειες για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου και τη σχέση τους με το Θεό.
4. Σκοπός: Να εξηγήσει για ποιο λόγο επενέβη ο Θεός στην ανθρώπινη ιστορία και στη ζωή του λαού Του.
                                          5. Δεν είναι επιστημονική πραγματεία.
·        Τα Γεγονότα της Γενέσεως:  α) Δεν είναι ούτε Ιστορικά , ούτε μύθοι. Εκφράζουν υπαρξιακές αλήθειες για τον άνθρωπο, τον κόσμο  και την Ιστορία.
       β) Δίνουν έμφαση όχι στο πως , αλλά στο γιατί   και   από ποιον δημιουργήθηκε ο άνθρωπος.

Γ) Ερμηνεία του κειμένου: Η δημιουργία του ανθρώπου

Κατ' εικόνα: Τα πνευματικά στοιχεία (Λογικό, Αυτεξούσιο) που καθορίζουν την έννοια του προσώπου.
Καθ' ομοίωσιν: Στόχος: Η θέωση (Ομοίωση και ένωση με το Θεό).
Χώμα: Υλική υπόσταση του ανθρώπου .
Ενεφύσησεν : Η ιδιαίτερη σχέση με το Θεό.
Παράδεισος: Τρόπος ζωής (όχι τόπος).
Εργάζεσθαι και φυλάσσειν: Προστασία - Αγάπη - Ανάγκη συνεργασίας.
Καρπός γνώσης καλού και κακού: Δοκιμασία - όχι Απαγόρευση.
Ονοματοδοσία των ζώων: Εξουσία - Προστασία.
Δημιουργία Γυναίκας: Ισότιμη με τον άνδρα - Αλληλοσυμπλήρωση
                                                                      (Πρότυπο: Ο Τριαδικός Θεός).
Σάρξ εκ της σαρκός: Θεσμοθέτηση και καθαγίαση του μυστηρίου του Γάμου.
Και ήσαν οι δύο γυμνοί: Αθωότητα, Ασφάλεια, Έλλειψη ενοχής του ανθρώπου (Ουσιαστική σχέση με το Θεό και το συνάνθρωπο).