Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012


Δ. Ε. 13 TI ΜΠΟΡΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ.
              ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές: α) Να κατανοήσουν το μήνυμα της γιορτής της Μεταμόρφωσης.
                     β) Να συνειδητοποιήσουν τη δυνατότητα γνώσης του Θεού μέσα από το
                        πρόσωπο του Χριστού.     
                    γ) Να λάβουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για μια βιωματική προσέγγιση του
                        θέματος της Θεοπτίας.  

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Στη Μεταμόρφωση του Κυρίου φανερώθηκε η δόξα της θεότητάς Του με το άκτιστο φως.

        Στον Θεό διακρίνουμε την Θεία ουσία και Θεία ενέργεια.

Η ουσία του Θεού
Απρόσιτη και Αμέθεκτη στον άνθρωπο(κανένα κτίσμα δεν τη γνωρίζει)
Οι ενέργειες του Θεού
Μεθεκτές (μας δίνουν τη δυνατότητα να τον γνωρίσουμε)
                άκτιστες, φως, δόξα, βασιλεία, δύναμη, αγάπη
Το φως του Θεού
άκτιστο, υπερφυσικό και αιώνιο (καμία σχέση με το φυσικό φως)
Θεοπτία
Η θέα του άκτιστου φωτός από τον άνθρωπο (ταυτίζεται με τη Θέωση)


Η ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ
Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
·         Ο άνθρωπος στην Π. Δ. γνώριζε την ύπαρξη του Θεού μέσα από άκτιστα σύμβολα  (φωτιά, άνεμος, δρόσος
·         Δεν υπήρχε πλήρης θεογνωσία (λόγω του Θανάτου).

        Τέλεια Θεογνωσία:Πρόσφερε ο Χριστός, με τη Σταύρωση και την Ανάσταση Του.ΧΡΙΣΤΟΣ: Η “ΕΝΣΑΡΚΗ” ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
  Ο Θεός εισέρχεται στην Ιστορία: Με τη σάρκωση του Χριστού. (Στο πρόσωπό Του γνωρίζουμε τον Θεό)
Η ένωση με το Θεό γίνεται στην Εκκλησία με:
1.    Την προσευχή
2.    Την άσκηση
3.    Τη συμμετοχή στα Μυστήρια

Στη Μεταμόρφωση φανερώθηκε και ο προορισμός του ανθρώπου:
              η Θέωση και ο Φωτισμός του Αγίου Πνεύματος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Στη Μεταμόρφωση φανερώθηκε η θεότητα του Χριστού, και η δυνατότητα του ανθρώπου να ενωθεί με τον Θεό.