Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012


Δ. Ε. 14 O ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ , ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Α) ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Η Ανάληψη   του Κυρίου: σφραγίζει το λυτρωτικό έργο και την επίγεια δράση του Χριστού. 
Οι απόστολοι, οι άλλοι μαθητές, οι γυναίκες που υπηρέτησαν τον Κύριο και πρώτη η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η αρχική «κοινωνία των πιστών» , η πρώτη Εκκλησία.
                              
Οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγ. Πνεύματος: Μας εισάγουν στο γεγονός της «καθόδου» του Αγ. Πνεύματος ( Θεμέλιο της ζωής της Εκκλησίας)

Με την κάθοδο του Αγ. Πνεύματος: α) Πραγματοποιήθηκε η υπόσχεση του Χριστού,
                                                           β) Ο Χριστός επανήλθε στη γη «Ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι».
 

     ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ: Ο νέος Παράκλητος, που θα παραμείνει στην
                                         Εκκλησία και θα την εμπνέει με τη χάρη Του

  Η Πεντηκοστή είναι η εκπλήρωση του σκοπού της δημιουργίας και της ιστορίας:
1.    Οι Απόστολοι δημιουργούν την επίγεια Εκκλησία.
2.    Ο φωτισμός τους από το Αγ. Πνεύμα υπήρξε η απαρχή του φωτισμού όλης της κτίσης.
3.    Η σύγχυση της Βαβέλ, με τη χάρη του Αγ. Πνεύματος, έγινε ενότητα των ανθρώπων.
   
Β) Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ
 Την Πεντηκοστή έχουμε φανέρωση του Θεού, που είναι τρισυπόστατος:
1.    Είναι μία ουσία, αλλά τρία διαφορετικά πρόσωπα ή υποστάσεις.
2.    Τα τρία πρόσωπα είναι μεταξύ τους «ομοούσια»(μία θεία ουσία),ομότιμα και ισότιμα.
3.    Κάθε θείο πρόσωπο είναι ολόκληρος και τέλειος Θεός.
 Τα βασικά ιδιώματα των Τριών Προσώπων είναι:
1.    Ο Πατέρας είναι «ἀγέννητος»
2.    Ο Υιός «γεννᾶται» αιώνια από τον Πατέρα.
3.    Το Αγ. Πνεύμα «ἐκπορεύεται» από τον Πατέρα.

Γ) ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ
·         Μέσα από τη Λατρεία η χάρη του Αγ. Πνεύματος μεταδίδεται σε όλη την κτίση.
·         Τα Μυστήρια αγιάζουν την ύλη και τη μεταβάλλουν σε φορέα της άκτιστης χάρης.

Δ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ
·         Η Εκκλησία ,ως Ορθοδοξία, ζει στη θεία χάρη και τη μεταδίδει συνεχώς στον κόσμο.
·         Η  Εκκλησία είναι χώρος αναγέννησης και θεραπείας.
·         Οι άγιοι θαυματουργούν, γιατί είναι κατοικητήρια της άκτιστης χάρης.
·         Κάθε πιστός καλείται με τη χάρη του Τριαδικού Θεού να γίνει άγιος, ώστε η  ανθρώπινη κοινωνία να γίνει κοινωνία αγίων.