Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012


Δ. Ε. 9 ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΣΚΟΠΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι μαθητές: α) Να πληροφορηθούν τη διήγηση της Βίβλου και τις άλλες θεωρίες για τη δημιουργία του κόσμου.
 β) Να συζητήσουν για τις διάφορες θεωρίες, ώστε αν κατανοήσουν τα κοινά και τα ιδιαίτερα σημεία τους.
 γ) Να λάβουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη μελλοντική συζήτηση για τη σχέση πίστης και επιστήμης.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
e Η επιστήμη περιορίζει την έρευνά της, στο πότε και πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος.
e Στα ερωτήματα ποιος και γιατί δημιούργησε τον κόσμο, αρμόδιες να  απαντήσουν είναι η Φιλοσοφία και η Θεολογία.

α) Οι επικρατέστερες επιστημονικές θεωρίες.
1.    Η θεωρία της μεγάλης έκρηξης (Big Bang Theory)
2.    Η θεωρία του παλλόμενου σύμπαντος (Α.Σαντέιζ,1965)

  •  Η προσπάθεια των επιστημόνων στρέφεται στην ανακάλυψη της δομής της ύλης. Δεν μπορεί να δοθεί απάντηση για την προέλευση της ύλης.
  • Καμιά επιστημονική έρευνα δεν μπορεί να απορρίψει ή να υποστηρίξει την ύπαρξη δημιουργού του σύμπαντος (Ξεφεύγει από τα όριά της).


β) Η χριστιανική διδασκαλία για τη δημιουργία του κόσμου.
1.    «Ἐν Ἀρχῇ»: Προηγουμένως δεν υπήρχε χρόνος. Ο χρόνος αρχίζει με τη δημιουργία του κόσμου, που θα έχει και τέλος.
2.    Δημιουργία με ελεύθερη βούληση.
3.    Δεν μεσολάβησε τίποτα ανάμεσα στην απόφαση και τη δημιουργία του κόσμου.
4.    Αιτία της δημιουργίας του κόσμου:Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & Η ΑΓΑΠΗ του Θεού.  
              Σκοπός: Η Συμμετοχή των δημιουργημάτων (ιδιαίτερα του ανθρώπου) στη μακαριότητα του Δημιουργού.
5.    Έξι Ημέρες:Αντιστοιχούν σε μεγάλα χρονικά διαστήματα (βλπ Εξαήμερο Μ.Βασ.)
6.    Η Δημιουργία έχει δυναμικό χαρακτήρα. Εξέλιξη από τα ατελέστερα και απλούστερα στα τελειότερα και συνθετότερα.
7.   «καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς ὅτι καλόν....................καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν»: Επισημαίνεται η αξία και η ποιότητα του έργου Του. Διαπιστώνεται η τάξη, η αρμονία και η σκοπιμότητα της Δημιουργίας (Οικολογική Αρμονία).

γ) Η πρόνοια του Θεού για τον κόσμο
ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ: Το ενδιαφέρον του Θεού για τον κόσμο, εκδηλώνεται ως                
 1.  «συντήρηση του κόσμου» η πορεία του οποίου κατευθύνεται από τους
                                         φυσικούς νόμους και ως
2. κυβέρνησή του  για την επιτυχία του γενικού σκοπού του.

ΘΑΥΜΑΤΑ: Η έκτακτη επέμβαση του Θεού στον κόσμο, που γίνεται για χάρη του ανθρώπου (προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των φυσικών νόμων).