Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013


Δ. Ε. 27 Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΣΚΟΠΟΙ- ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι μαθητές:α) Να γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της θρησκευτικότητας των
                       αρχαίων Ελλήνων.
                    β) Να συζητήσουν πτυχές της ελληνικής θρησκείας
                   γ) Να διακρίνουν τη διαφορά του προτύπου που πρότεινε η θρησκεία
                      των αρχαίων Ελλήνων από αυτό του Χριστιανισμού.
                                                       
                                              ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
² Η ακμή της αρχαίας ελληνικής θρησκείας: 2000-1900 π.Χ.(κάθοδος ινδοευρωπαϊκών φυλών) - μέχρι την ανακήρυξη του Χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας του Ρωμαϊκού κράτους.
² Κεντρικό χαρακτηριστικό: Η λατρεία θείων όντων διαφόρων τύπων

 α) Ιστορικό διάγραμμα
Από τον 14ο αι: Απαντούν στη Γραμμική Β΄ τα ονόματα των θεοτήτων
11ος-8ος αι. π.Χ.: Η δημιουργία της πόλης-κράτους προκάλεσε αλλαγές στη θρησκεία. Κάθε πόλη-κράτος επιλέγει μια θεότητα ως προστάτιδα. Ιδρύει ναό για να εξασφαλίσει τη μόνιμη παρουσία της και οργανώνει την επίσημη θρησκευτική της ζωή.
Ομηρικά έπη: Πανελλήνια αναγνώριση του πανθέου των Ολύμπιων Θεών
Από τον 8ο αι.:Λατρεία Ηρώων

β) Χαρακτηριστικά της θρησκευτικότητας των αρχαίων Ελλήνων
1.    Ο Πολυθεϊσμός
2.    Η ισαριθμία επιμέρους πραγματικοτήτων του κόσμου και των θείων όντων
3.    Η τάση πολλαπλασιασμού των θεών
4.    Η εγκόσμια κατεύθυνση
5.    Η εναρμόνιση με το θέλημα της θεότητας

γ) Ελληνική θρησκεία και μύθος

·         Ο μύθος των αρχαίων Ελλήνων υπήρξε ένας από τους τρόπους, με τους οποίους
προσπάθησαν να εκφράσουν ό,τι θεωρούσαν ως αλήθεια, γύρα από διάφορα ζητήματα.
·         Οι αντιλήψεις για τους θεούς έγιναν στόχος της λογικής των Φιλοσόφων

δ) Θεοί και άνθρωποι στην αρχαία ελληνική θρησκεία

·         Η αθανασία και οι εξαιρετικές δυνάμεις των θεών τους διακρίνουν από τους ανθρώπους.
·          Η προσπάθεια υπέρβασης των ανθρωπίνων ορίων με σκοπό την εξομοίωση με τους θεούς ονομάζεται ύβρις και τιμωρείται (βλπ. Προμηθέας)
·         Μεταξύ των θεών και των ανθρώπων υπάρχει επικοινωνία(επέμβαση στη ζωή των ανθρώπων)
·         Όταν καταλήγει σε ερωτική ένωση γεννιούνται οι λεγόμενοι ημίθεοι.

ε) Ο Μυστικισμός των αρχαίων Ελλήνων

Θρησκευτικά ρεύματα που αποσκοπούσαν: α) στην εξασφάλιση μιας καλής μεταθανάτιας ζωής , β) στην υπέρβαση αυτού του κόσμου για χάρη κάποιου άλλου, γ) σε μια άμεση επικοινωνία με το Θεό.
                                                                       
Μυστήρια ή Μυστηριακές Θρησκείες: Ελευσίνια Μυστήρια, Διονυσιακή Λατρεία, Ορφισμός

 στ) Ο μονοθεϊσμός των μεγάλων Φιλοσόφων

·         Ο Πλάτων δημιούργησε ένα διαστρωματωμένο κοσμοείδωλο, θεωρώντας ότι στη κορυφή της παγκόσμιας πυραμίδας υπάρχει ένας αιώνιος κόσμος με κέντρο τον ένα και μοναδικό θεό, τον οποίο ονομάζει «Το Αγαθό».
·         Η ψυχή προέρχεται από αυτόν τον κόσμο.
·         Σκοπός της θρησκευτικής ζωής είναι η κάθαρση της ψυχής και η επιστροφή της στον κόσμο της καταγωγής της.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: