Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013


Δ. Ε. 25 Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΥΖΥΓΙΑΣ: ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ
             ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές:α) Να γνωρίσουν όλες τις ιδιαίτερες νοηματικές  πτυχές του μυστηρίου του
                       γάμου.
                    β) Να ευαισθητοποιηθούν στα μηνύματα της Ακολουθίας του Γάμου.
                   γ) Να συνειδητοποιήσουν την έννοια της συζυγίας καθώς και για τα εφόδια
                       που παρέχει η Εκκλησία για τη δημιουργία μιας αρμονικής οικογένειας.
                    δ) Να προβληματιστούν πάνω στη δυνατότητα ή όχι συνύπαρξης χριστιανικής πίστης και πολιτικού γάμου.


ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΓΑΜΟΣ:Με το μυστήριο του γάμου, η Εκκλησία ευλογεί και εντάσσει στο σώμα της την
              ένωση του άνδρα και της γυναίκας «εις σάρκαν μία».

            ΣΤΟΧΟΣ: Η τελείωση των προσώπων και η σωτηρία.
                              Τα παιδιά δεν είναι ο μόνος στόχος. Τα παιδιά είναι καρπός της                                              αγαπητικής σχέσης των συζύγων.

·       Ο Θεός ευλόγησε το πρώτο ζευγάρι. Μετά την πτώση άρχισαν οι εγωιστικές αντιπαραθέσεις.
·       Ο Χριστός ευλογώντας το γάμο: Μεταμορφώνει τα αποτελέσματα της πτώσης  σε μια κοινωνία ενότητας ανδρόγυνου.
·       Η ένωση άνδρα – γυναίκας: Έχει ως πρότυπο την ένωση του Χριστού με την Εκκλησία.

Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

1.    ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ: Σφραγίδα της ένωσης. Έκφραση σταθερότητας, αμοιβαίας
                             εμπιστοσύνης.
2.    ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Επιβράβευση για την εντιμότητα της ζωής τους μέχρι το Γάμο.                                   (Στεφανώνονται ως συνδημιουργοί)
3.    ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ: Κοινή Συμμετοχή σε χαρές και λύπες.
4.    Ο ΧΟΡΟΣ «Ησαϊα χόρευε……»: Χαρά και πανηγυρικό αίσθημα.
5.    ΡΥΖΙ: Έκφραση ευχής για την ευτεκνία και την προκοπή του ζεύγους.
6.    ΑΡΜΟΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ: Συμβολίζει την αδιάσπαστη ένωση του ζευγαριού και την
                                             τιμή που δείχνει στο ζευγάρι ο Θεός.

ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
·       Ισχύει στην Ελλάδα από το 1982
·       Είναι τελετή νομικού χαρακτήρα.
·       ( Για την Εκκλησία): Έχει το χαρακτήρα συμβολαίου.


( ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Με το μυστήριο του γάμου ο Άνδρας και οι Γυναίκα  ενώνονται με
                                  σκοπό την τελείωση και τη σωτηρία.