Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013


Δ. Ε. 26 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ: ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές:α) Να συνειδητοποιήσουν ότι το μυστήριο της Ιεροσύνης στηρίζεται στην          
                       Αποστολική διαδοχή, που είναι η βασική εγγύηση γνησιότητας της
                       Εκκλησίας.
                    β) Μέσα από τη γνώση όλων των σχετικών με την ιεροσύνη στοιχείων, να παρακινηθούν για μια ουσιαστική συνεργασία με τους κληρικούς στο αγιαστικό, διδακτικό, ιεραποστολικό, απολογητικό και διοικητικό έργο της Εκκλησίας.
                  
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Α) Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

Το μυστήριο της Ιεροσύνης: Το συνέστησε ο Χριστός με την εκλογή των αποστόλων  που τους ανέδειξε «αλιείς ανθρώπων» και τους έδωσε την εξουσία:
1.    Να συγχωρούν αμαρτίες
2.    Να τελούν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας
3.    Να διδάσκουν
·      Μετά το Χριστό, οι απόστολοι όρισαν τους διαδόχους τους με τη χειροτονία.
·      ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ: Η αδιάσπαστη συνέχεια των χειροτονιών.

Β) Η ΕΙΔΙΚΗ ΙΕΡΟΣΥΝΗ: ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                           
Οι κληρικοί (φορείς της ειδικής ιεροσύνης) αναλαμβάνουν την:  α) διοίκηση,   β) διδαχή, γ) λατρεία της Εκκλησίας.
                                                                                                              
·         Αυτός που τελεί τα μυστήρια είναι ο Χριστός (ο μόνος αρχιερέας που έχει «απαράβατον την ιεροσύνην» (Εβρ.7.24) και είναι «αοράτως συνων» .
 Το μυστήριο της Ιεροσύνης : Τελείται κατά τη διάρκεια της Θ. Λειτουργίας. ( Οι σχετικές ευχές ζητούν για τον χειροτονούμενο τη χάρη του Θεού, για να ανταποκρίνεται στην υψηλή αποστολή του).
Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ: Κηρύσσει και είναι ο Πνευματικός Οδηγός.
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: «Μιμητής του αληθινοί Ποιμένος εστί».
  
Γ) Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
 Η Ιεροσύνη δεν είναι κοσμικό αξίωμα ή εξουσία αλλά πνευματικό.
Σκοπός της: Η διακονία του λαού.
Ο κληρικός είναι ο Πνευματικός Πατέρας. Το έργο του: φωτιστικό και οδηγητικό.
Στην Εκκλησία υπάρχει συνευθύνη κληρικών και λαϊκών(= απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή).
  
Δ) Η ΙΕΡΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
 ΡΩΜ/ΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ: Ο παπικός θεσμός εισήγαγε την έννοια του υπερεπισκόπου.
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ: Έχει χαθεί ο πνευματικός χαρακτήρας και η  αποστολική διαδοχή.