Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013


Δ. Ε. 27 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ: ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές:α)Μέσα από τη γνώση των σχετικών με το Ευχέλαιο στοιχείων να
                      αντιληφθούν τη φροντίδα της Εκκλησίας για τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική
                      ενότητα.
                    β) Να συνειδητοποιήσουν την ενότητα της ψυχοσωματικής τους φύσης και των
                         υπαρξιακών διαστάσεων που απορρέουν από το γεγονός αυτό.                  
                    γ) Να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα συμμετοχής τους στο μυστήριο του
                       Ευχελαίου.
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΥΧΕΛΑΙΟ: ΕΥΧΗ  (Προσευχή)  +  ΕΛΑΙΟ  ( Λάδι)
   Ιδιαίτερη ακολουθία που τελούσαν οι Ιερείς, σε περιπτώσεις ασθένειας κάποιου
     πιστού, οι οποίοι έρχονταν κοντά στον άρρωστο και προσεύχονταν, αλείφοντάς τον με 
     λάδι.
  Την εξουσία αυτή την ασκούσαν με την εντολή του Κυρίου: « έδωσε εξουσία πάνω σε
      όλα τα δαιμόνια και δύναμη να θεραπεύουν αρρώστιες…...»(Λουκ.9 1-2)

ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ
 Η ακολουθία περιλάμβανε μόνο μία προσευχή. Οι χριστιανοί έφερναν λάδι που αγιαζόταν με συγκεκριμένη ευχή, στο τέλος της Θ. Ευχαριστίας, και μ’ αυτό άλειφαν τους ασθενείς που είχαν σπίτι τους.
   Σιγά- σιγά ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Θ. Ευχαριστία. Εμπλουτίστηκε με ύμνους και ευχές και η τελετή επικράτησε να γίνεται στα σπίτια.


ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
1.    Συντελεί στη θεραπεία ασθενών ( εφόσον εκείνοι δεχτούν με πίστη την ευλογία του Θεού).
2.    Προσφέρεται η δυνατότητα κάθαρσης της ψυχής και του σώματος.
 Συχνή τέλεση του την περίοδο της Μ. Σαρακοστής (Μ. Τετάρτη: Προετοιμασία για τα Πάθη και την Ανάσταση).

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
·         Στις ευχές και τους ύμνους του ευχελαίου: Τονίζεται η βαθιά ενότητα σώματος και
      ψυχής.
( Ο Κύριος έτρεχε κοντά σε όλους τους αρρώστους και έδινε άφεση αμαρτιών, δείχνοντας ότι η ρίζα της ασθένειας δεν βρισκόταν αποκλειστικά στο σώμα).
·         Για όλες τις πράξεις του ανθρώπου, υπάρχει συνυπευθυνότητα σώματος και ψυχής
·         Κατά το μυστήριο του Ευχελαίου, το αγιασμένο λάδι ονομάζεται: «αποτρεπτικό από
     κάθε διαβολική ενέργεια» .
·         Η ψυχική κατάσταση και ο διχασμός που επιφέρει η αμαρτία γίνεται η έμμεση αιτία
     της αρρώστιας.