Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013


Δ. Ε. 28 ΤΑ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ

ΣΚΟΠΟΙ- ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι μαθητές:α) Να γνωρίσουν βασικά χαρακτηριστικά των αφρικανικών
                       θρησκευμάτων.
                    β) Να διαπιστώσουν τις ιδιαιτερότητες της αφρικανικής θρησκευτικότητας.
                    γ) Να επισημάνουν τη συμβολή της θρησκείας στη διαμόρφωση της
                       αφρικανικής ψυχοσύνθεσης.
                                                       
                                                     ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
·         Κοιτίδα των αυτοχθόνων αφρικανικών θρησκευμάτων: Η περιοχή νότια της
      Σαχάρας
·         Τόσα θρησκεύματα όσες και οι εθνότητες

α) Γενικά χαρακτηριστικά της θρησκευτικότητας των Αφρικανών
1. Η λατρεία των πνευμάτων
Πνεύματα: Προσωποποιημένα όντα καλά ή κακά, που κατοικούν σε φυσικά όντα ή αντικείμενα, όπως  άνθρωποι, δέντρα, ζώα κ.α ή σε φυσικά φαινόμενα(άνεμος-βροχή). Οι ψυχές των νεκρών και γενικά των προγόνων.
Πρόγονοι: Αποτελούν μορφή του υπερφυσικού, προστατεύουν την οικογένεια και εξασφαλίζουν τη γονιμότητα, την υγεία , την ευημερία της.
  •  Η πίστη στα πνεύματα εξηγεί τα συμβαίνοντα στον κόσμο και δημιουργεί ένα γενικό  πλαίσιο που δίνει νόημα στη ζωή.


β) Η πίστη στο δημιουργό θεό.
2.   Η πίστη σ’ έναν υπέρτατο θεό
·         Δεν εξουσιάζει κάποια επιμέρους περιοχή, αλλά το σύνολο του κόσμου , του
      οποίου είναι ο δημιουργός.
·         Ο θεός απομακρύνθηκε από τον κόσμο γι’ αυτό δεν τον λατρεύουν: Θεωρούν ότι
      βρίσκεται μακριά για να φροντίσει για τις καθημερινές ανθρώπινες ανάγκες.
·         Τον επικαλούνται σπάνια, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

e Συνδυασμός πολυθεϊσμού και μονοθεϊσμού.

γ) Οι ιεροδιάμεσοι και ο ρόλος τους στην επαφή με το υπερφυσικό
·         3. πνευματοληψία Τα πνεύματα φανερώνονται μέσα από την πνευματοληψία
( κατάληψη και χρήση του σώματος, της φωνής κλπ) κάποιου ζωντανού ανθρώπου, άνδρα ή γυναίκας).
·         Οι άνθρωποι αυτοί λέγονται ιεροδιάμεσοι (σαμάνες)
·         Επηρεάζουν τους ανθρώπους ατομικά και συλλογικά

4. Μαγεία :  Εμπιστοσύνη στους Μάγους(δεν συμπίπτουν με τους σαμάνους)

δ) Τόποι και Τρόποι λατρείας
1.   
 
Τελετές                                                       
2.    Προσφορές                                 
3.    Θυσίες                                   


Σκοπός: Η συντήρηση των υπερφυσικών όντων, ώστε και αυτά να φροντίσουν για την ευημερία του λάτρη , της οικογένειας , της κοινότητας

Τόπος: Κοντά στον τόπο όπου κατοικούν τα πνεύματα

 Σήμερα: Οι αφρικανικές θρησκείες επηρεάστηκαν από την αστυφιλία και την ανάπτυξη
                του δυτικού τρόπου ζωής.

                
Δέχτηκαν επιρροές από το Ισλάμ και τον Χριστιανισμό, αλλά και
                Αναβίωση της παραδοσιακής αφρικανικής θρησκευτικότητας
                (Μορφή νέων θρησκειών)