Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012


Δ. Ε. 7 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ              Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές:α) Να συνειδητοποιήσουν ότι ο Θεός επεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία για τη σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου.
                    β) Να επαναφέρουν στη μνήμη τους τρόπους παρέμβασης του Θεού.
                    γ) Να κατανοήσουν το νόημα του ημερολογιακού καθορισμού των χριστιανικών γιορτών σε σχέση με την παρουσία του Θεού στην ιστορία.     


ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
·         Ο άνθρωπος διέκοψε τη σχέση του με τον Θεό γιατί ήθελε να φθάσει στη θέωση με τις δικές του δυνάμεις.

            Οι συνέπειες αυτής της απόφασης :
o   Η διακοπή της επικοινωνίας με τον Θεό.(Πνευματικός θάνατος).
o   Η δημιουργία θεών – εξάπλωση της ειδωλολατρίας (έμφυτη ψυχική ανάγκη).
o   Η αποθέωση του ατομισμού.
o   Η υποδούλωση στον θάνατο.


ΘΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου από τη φθορά και
                                 τον θάνατο.

   Το σχέδιο της θείας οικονομίας χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

1η φάση: Αβραάμ, Πατριάρχες, Μωυσής, Προφήτες :Προετοιμασία για τον ερχομό του Χριστού.
2η φάση: Η ζωή του Χριστού, τα θαύματα, η διδασκαλία, το Πάθος και η Ανάσταση.
3η φάση: Η Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός (συνεχίζει το σωτηριώδες έργο Του ).

³

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

·         Στις εορτές της εκκλησίας πανηγυρίζουμε τα γεγονότα της σωτηρίας του ανθρώπου.

·         Οι εορτές χωρίζονται σε:

              α) εβδομαδιαίες και     β) ετήσιες  που διαιρούνται σε : α) Δεσποτικές ( προς τιμή του Δεσπότη Χριστού),  β) Θεομητορικές (προς τιμή της Παναγίας) και  γ) Εορτές των Αγίων.

·         Οι Δεσποτικές εορτές χωρίζονται σε:   α) Κινητές   ( κέντρο το Πάσχα).
 β) Ακίνητες ( κέντρο τα Χριστούγεννα).
@ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πνευματικός θάνατος, Θεία Οικονομία, εβδομαδιαίες-ετήσιες
                                     εορτές.