Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012


Δ. Ε. 6 ΓΙΑΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ «ΣΗΜΕΙΟΝ ΑΝΤΙΛΕΓΟΜΕΝΟΝ»;

ΣΚΟΠΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι μαθητές: α) Να ερμηνεύσουν την αγιογραφική έκφραση «σημείον αντιλεγόμενον» για τον Ιησού και να προσδιορίσουν τα σημεία της αμφισβήτησης.
 β) Να πληροφορηθούν τα αίτια αμφισβήτησης του προσώπου του Χριστού, αξιολογώντας και σχολιάζοντας τα κίνητρά τους.
 γ) Να συνειδητοποιήσουν ότι ο Χριστός είναι πρόκληση για τους ανθρώπους και επικίνδυνος για τα όποια κατεστημένα, έτσι ώστε να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ο ανθρώπινος εγωισμός και η αλαζονεία είναι η  βαθύτερη αιτία απόρριψης του Ιησού.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
e Η διχογνωμία για το πρόσωπο του Χριστού, που παρουσιάζεται ρεαλιστικά στα Ευαγγέλια (Ιωαν.7,12 και Μαρκ. 6,3), συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

α) Προβλήματα γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
      Αμφισβητήσεις σχετικά με το πρόσωπό Του:
1.    Η ιστορική ύπαρξη του ίδιου του Ιησού.
2.    Η θαυματουργική σύλληψή Του από την Παρθένο Μαρία (Ενανθρώπιση).
3.    Ο σκοπός της δράσης Του.
4.    Τα θαυματουργικά Του έργα.
5.    Η διδασκαλία Του.
6.    Η αιτία και ο τρόπος θανάτωσης Του.
7.    Η Ανάστασή Του.

β) Αίτια της αμφισβήτησης
Κατά την εποχή της δράσης Του:
1.    Η αμφισβήτηση από τον Ιησού των παραδοσιακών αξιών.
2.    Η κριτική του Ιησού στις πολιτικές και θρησκευτικές ηγεσίες.
3.    Το άνοιγμα του Ιησού στα έθνη.


Στη σύγχρονη εποχή:
1.    Η υπερβολική έμφαση στην ιστορική κριτική.
2.    Η απολυτοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών ερμηνειών.

 Διαχρονικές:
1.    Η πρόκληση απέναντι στη λογική.
2.    Η πρόκληση απέναντι στον ηθικισμό.
3.    Η άρνηση των θρησκευτικών στερεοτύπων.

γ) Η βάση κάθε αμφισβήτησης: μηχανισμός άμυνας
 Το πρόβλημα είναι η αδυναμία  του ανθρώπου να παραδεχτεί ότι πρέπει να ξεπεράσει τον εγωισμό του και να δεχτεί το Θεό στη ζωή του.