Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012


Δ. Ε. 5 Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: ΟΡΑΜΑ ΑΛΛΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Η΄ ΟΥΤΟΠΙΑ;

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
α) Ο Χριστός και η Βασιλεία του Θεού
Βασιλεία του Θεού: Ο Καινούργιος κόσμος  του Θεού, τον οποίο κηρύττει, ενσαρκώνει και φανερώνει στον κόσμο ο Χριστός.
·         Δεν έχει την έννοια της Θεϊκής εξουσίας ή κυριαρχίας.
ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: Η εγκαθίδρυση της νέας πραγματικότητας, με κέντρο και σημείο αναφοράς το θεανθρώπινο πρόσωπό Του.
·     ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΑΓΑΠΗ ( Θεός & άνθρωπος)
·    ΘΑΥΜΑΤΑ: Παρουσιάζουν έμπρακτα τα αποτελέσματα της επικράτησης της Βασιλείας του Θεού.
·         Η Βασιλεία του Θεού προσφέρεται μεν από το Θεό, αλλά απαιτεί και την  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του ανθρώπου (αναμένεται στο μέλλον, σχετίζεται όμως άμεσα με την παρούσα ζωή).

β) Τα πρότυπα των ανθρώπων της Βασιλεία του Θεού
Σύμφωνα με τους «Μακαρισμούς» (Ματθ. 5,3-16) άξιοι είναι:
          1. " οι πτωχοί τω πνεύματι"
          2. " οι πενθούντες"
          3. " οι πραείς"
          4. " οι πεινώντες και δειψώντες την δικαιοσύνην"
          5. " οι ελεήμονες"
          6. " οι καθαροί τη καρδία"
          7. " οι ειρηνοποιοί"

γ) Η Βασιλεία του Θεού στη Λατρεία και στην Ιστορίας της Εκκλησίας
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ & ΣΤΟΧΟΣ:  Η βίωσή της από τους συμμετέχοντες στη Λατρεία πιστούς. ( βλπ. Θεία Λειτουργία)
ΛΑΤΡΕΙΑ: Η Εκκλησία συνδέει μυστηριακά: 1. το περιεχόμενο της Βασιλείας του Θεού με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και    2. ανασυνδέει τον πιστό με το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού.

δ) Η Βασιλεία του Θεού στην εποχή μας
  Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ:  Η Ενεργός συμμετοχή μας στη νέα  πραγματικότητα,
1.    Δεν είναι μία ουτοπική πρόσκληση, αλλά
2.    Είναι μια λυτρωτική πρόσκληση για το σύγχρονο άνθρωπο που αναζητά:
·         Εσωτερική γαλήνη
·         Ειρήνη
·         Ελευθερία
·         Δικαιοσύνη
·         Αγαπητικές σχέσεις
·         Απελευθέρωση από τη φθορά και το θάνατο
τα οποία αποτελούν τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. 

Οι Μακαρισμοί  (Επί του όρους ομιλία) 


Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό,
γιατί δικός τους είναι ο καινούριος κόσμος
της βασιλείας του Θεού.  
Μακάριοι όσοι θλίβονται για το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο,
γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό.
Μακάριοι όσοι απεχθάνονται τη βία,
γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας.
Μακάριοι όσοι λαχταρούν να κυριαρχήσει το θέλημα του Θεού,
γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους.
Μακάριοι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους,
γιατί σ' αυτούς θα δείξει ο Θεός,το έλεός Του.
Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά,
γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού.
Μακάριοι όσοι επιδιώκουν την ειρήνη,
γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού.
Μακάριοι όσοι διώκονται
για την επικράτηση της βασιλείας του Θεού,
γιατί δική τους θα είναι αυτή η βασιλεία.
Μακάριοι είστε όταν σας χλευάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με ψεύτικες συκοφαντίες εξαιτίας μου. Να αισθάνεστε χαρά και αγαλλίαση, γιατί ο Θεός θα σας ανταμείψει με το παραπάνω. Έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από σας.
Κατά Ματθαίον 5:3-12