Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012


Δ. Ε. 9 ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές: α) Να γνωρίσουν τις λατρευτικές αναμνήσεις του κηρύγματος, των γεγονότων
                       της ζωής και των θαυμάτων του Χριστού.
                    β) Μέσα από τη μελέτη των κειμένων, να κατανοήσουν τις βαθύτερες πτυχές
                       του κηρύγματος και την πνευματική διάσταση των θαυμάτων του Χριστού.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Α) Γιορτάζοντας τα γεγονότα της ζωής του Χριστού.

·         Στις ακίνητες και κινητές Δεσποτικές γιορτές, είναι αποτυπωμένα τα γεγονότα της ζωής
     του Χριστού.
·         Οι εορτές μας  θυμίζουν γεγονότα της ζωής του Χριστού, που έγιναν για τη σωτηρία
     του ανθρώπου.
·         Ενθυμούμενοι τα σωτηριώδη γεγονότα, συμμετέχουμε, κατά κάποιο τρόπο στη ζωή
     του Χριστού.
·         Στη θεία Λειτουργία(ευαγγελικές περικοπές, ευχές) γίνονται αναφορές στη διδασκαλία
     και τα θαύματα του Κυρίου.

Η θεραπεία του τυφλού (El Greco)
Η επί του όρους ομιλία 

Διδασκαλία- έργο του  Χριστού
1.    Είναι κήρυγμα σωτηρίας.
2.    Απελευθερώνει τον άνθρωπο από την ειδωλολατρία (και τον προφυλάσσει από τις σύγχρονες μορφές της).
3.    Δίνει ελπίδα και χαρά στις ανθρώπινες ψυχές
4.    Τονίζει την αξία της ειρήνης, κυρίως ως εσωτερικής κατάστασης
5.    Μας αποκαλύπτει τον Πατέρα και φανερώνει το μυστήριο της
                      Βασιλείας του Θεού

Τα Θαύματα του Χριστού
Ο Χριστός στάθηκε με ευαισθησία απέναντι στην ψυχική και σωματική ασθένεια.
Με τα θαύματα δεν θεράπευσε απλά την ασθένεια, αλλά καταπολέμησε και την αιτία της(αμαρτία).
Οι αναμνήσεις των θαυμάτων μας βοηθούν να συνειδητοποιήσουμε όχι μόνο την ευεργεσία της σωματικής υγείας αλλά και την ανάγκη ψυχικής θεραπείας.

( ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Με τις εορτές και τη Θεία Λειτουργία «ξαναζούμε» τα γεγονότα, τη
                                   διδασκαλία και τα θαύματα του Χριστού, που έγιναν για έναν σκοπό:
 τη σωτηρία του ανθρώπου.