Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Δ.Ε. 11 ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟΔ. Ε. 11 ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΚΟΠΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι μαθητές: α) Να γνωρίσουν τις αιτίες και τις συνέπειες του κακού στην προσωπική  και κοινωνική ζωή.
 β) Να συνειδητοποιήσουν την κατάλυση του κακού με την ενανθρώπιση του Θεού.
 γ) Να συνειδητοποιήσουν ότι το κακό αντιπαλεύεται με τον προσωπικό, αλλά και τον κοινωνικό, αγώνα του καθενός και όλων των χριστιανών μαζί.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
α) Τι είναι κακό;
              1. Η διακοπή της σχέσης του κτιστού κόσμου με το Θεό.   Συνέπεια: Ο Θάνατος
Κακό:    2. Ευθύνη: Βαρύνει τον άνθρωπο (κακή χρήση του αυτεξουσίου).
  3. Ο Θεός δεν δημιουργεί το κακό, αλλά δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα της επιλογής.

β) Προπατορικό Αμάρτημα: Αφετηρία του κακού
Εντολή του Θεού: Σκοπός:Η περιφρούρηση και ενίσχυση της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό και όχι η στέρηση της γνώσης.
                                                    Σεβασμός της ελευθερίας επιλογής.
  
 1. Συνειδητοποίηση Γύμνιας.
Αποτελέσματα:     2. Έκλειψη Αθωότητας.
3. Έκθεση στο βλέμμα του άλλου.

γ) Συνέπειες του κακού
·         Διακοπή της σχέσης με το Θεό (Πνευματικός και σωματικός θάνατος).
·         Σύγκρουση ανθρώπου με συνανθρώπους (Κοινωνικό κακό).
·         Διαστροφή σχέσεων με το φυσικό περιβάλλον (= εχθρικό).
                    Διαχρονικότητα του φαινομένου.

δ) Ο Θεός και το κακό
Γιατί ο Θεός δεν εμποδίζει το κακό;
  1. Σεβασμός της ελευθερίας των δημιουργημάτων του.
  2. Με την ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου του Θεού καταπολεμείται ο θάνατος.
 ε) Η ευθύνη του ανθρώπου
·         Στο κείμενο της Γενέσεως: Δίνεται έμφαση στην ευθύνη και το ρόλο του ανθρώπου. 
Γυμνός: Ο άνθρωπος μόνος του κόβει τις γέφυρες επικοινωνίας.
Ανάσταση: Δίνει στον άνθρωπο την ευκαιρία για επανασύνδεση των σχέσεων
Α) Με το Βάπτισμα  ,   Β) με τη Θεία Ευχαριστία επιτυγχάνονται:                                                  α) Η Καταπολέμηση των παθών , β) Η αλλαγή στις άδικες κοινωνικές δομές, γ) η Αγάπη και η θυσία για τους συνανθρώπους και δ)  η  Επανασύνδεση με το  Φυσικό Περιβάλλον
Παράδειγμα: Οι Άγιοι της Εκκλησίας.