Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Δ. Ε. 16 ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


Δ. Ε. 16 ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι ορθόδοξοι χριστιανοί σέβονται ιδιαίτερα και τιμούν τη Θεοτόκο.
Στο πρόσωπό της τιμάται ο άνθρωπος, η γυναίκα, η μητέρα.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1.     Ο Ακάθιστος Ύμνος:Τον συνέθεσε ο Ρωμανός ο Μελωδός. Ψάλλεται την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής.
 (Οι χαιρετισμοί του αγγέλου προς τη Μητέρα του Θεού υπενθυμίζουν στους πιστούς το μεγαλείο της Θεοτόκου και τη συμβολή της στη σωτηρία του κόσμου)
2.    Μικρός και Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας:(14 Πρώτες ημέρες του Αυγούστου)
     (Τα τροπάρια υμνούν τη Θεοτόκο, τονίζουν τη θέση της ως μεσίτριας μεταξύ Θεού και ανθρώπων και εκφράζουν την ευσέβεια των χριστιανών για το γεγονός της κοιμήσεως)
·        Θεοτόκια: Ύμνοι που εκφράζουν την πίστη ότι η Θεοτόκος είναι όχι μόνο η Μητέρα
                            του Θεού, αλλά και όλων των ανθρώπων.
·        Ευχές: Για μεσιτεία, παρηγοριά, ενίσχυση πίστης.


Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
·        Στο πρόσωπο της Θεοτόκου:Πραγματοποιείται το σχέδιο του Θεού για τη
                                                              σωτηρία των Ανθρώπων (Πρωτοευαγγέλιο).
                              Η Θεοτόκος, εκπροσωπώντας  το ανθρώπινο γένος είπε το μεγάλο «ναι».

·        Η Ορθόδοξη Παράδοση την ονομάζει:  Θεοτόκο, Αειπάρθενο, Παναγία.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ – ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
                          
ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
Δόγμα Ασπίλου Συλλήψεως: Απαλλαγή της Θεοτόκου από το Προπατορικό  αμάρτημα
Η αμαρτία των προπατόρων, μεταδιδόμενη δια της φυσικής γεννήσεως, δεν ισχύει μόνο για τον καθ’ υπερφυσικό τρόπο γεννηθέντα Ιησού Χριστό
Δόγμα Ενσώμου Αναλήψεως:
( Η άσπιλος και αειπάρθενος Θεομήτωρ Μαρία , μετά το πέρας του  επιγείου βίου της , ανελήφθη μετά σώματος και ψυχής εις την ουράνιον δόξα και λαμπρότητα)
Ο θάνατός της συνέβη πραγματικά
 (Το σώμα της Θεοτόκου «μετέστη» στον ουρανό μετά τον θάνατό της).


ΟΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ: Αναφέρονται στα γεγονότα της ζωής της Παναγίας.

            


Το Γεννέθλιον της Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου):
Η Θεοτόκος γεννήθηκε από τους: Ιωακείμ και Άννα


Τα Εισόδια της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου):
Η αφιέρωσή της στο Ναό του  Σολομώντα.


Η Σύναξη της Θεοτόκου (26 Δεκεμβρίου): Γιορτάζεται το πρόσωπο που γέννησε το Χριστό
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (25 Μαρτίου): εννιά μήνες πριν τη Γέννηση του Χριστού.

                                          Η Κοίμηση της Θεοτόκου(15 Αυγούστου)