Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013


Δ. Ε. 29 Ο ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ
ΣΚΟΠΟΙ- ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι μαθητές:α) Να πληροφορηθούν τα βασικά γνωρίσματα της θρησκείας των
                       Εβραίων.
                    β) Να παρακολουθήσουν την πορεία εξέλιξης του Ιουδαϊσμού.
                   γ) Να κατανοήσουν τη διαφοροποίηση του Ιουδαϊσμού από το
                       Χριστιανισμό.
                                                   ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

α) Βασικές διδασκαλίες του Ιουδαϊσμού

1.    Ο Θεός είναι ένας
2.    Ο Θεός είναι ο δημιουργός του παντός
3.    Ο κόσμος είναι πολύ καλός
4.    Ο άνθρωπος δημιουργείται ως μια ψυχοσωματική ενότητα. Δημιουργείται «κατ’ εικόνα και καθ΄ομοίωσιν» του Θεού. Η απόπειρα αυτοθεοποίησης του ανθρώπου οδηγεί στον αποχωρισμό από το Θεό ( πηγή ζωής) άρα στο θάνατο
5.    Ο Θεός σώζει
6.    Η σωτηρία συμβαίνει στο τέλος της ιστορίας

 β) Τα ιερά κείμενα                                                     

·         Η Εβραϊκή Βίβλος:24 επιμέρους βιβλία :    Πεντάτευχος, Προφήτες ,  Αγιόγραφα

·         Το Βαβυλωνιακό Ταλμούδ  (Υπόμνημα του έργου Μίσνα (2ος αι.) Αφορά στη λατρεία,στις γιορτές, στις σχέσεις των δύο φύλων, το δίκαιο)

γ) Η εξέλιξη του Ιουδαϊσμού στη μετά Χριστόν εποχή μέχρι σήμερα
 1. Μετά την καταστροφή (132μ.Χ.)Καταστολή της επανάστασης του Μπαρ Κοχμπά.
·     Μεγάλο μέρος Εβραίων κατέφυγε σε χώρες της Μεσογείου και στην Ευρώπη
·     Διώξεις από τη Δ. Ευρώπη, καταφυγή στην Α. Ευρώπη
·     Όσοι παρέμειναν, αναγκάστηκαν να ζουν σε γκέτο
2.      18ος αι. : Άρχισαν να συμμετέχουν στην πολιτιστική ζωή της Ευρώπης
    Μεταρρυθμισμένος Ιουδαϊσμός:Διαίρεση σε Μεταρρυθμισμένο και Ορθόδοξο
3.      19ος αι.(Η.Π.Α.) Συντηρητικός Ιουδαϊσμός:Κύριος κλάδος στις Η.Π.Α.
Σιωνισμός: Κίνημα που στόχευε στην δημιουργία κράτους στο Ισραήλ
δ) Η λατρευτική πράξη
Κέντρο Λατρείας: Η Συναγωγή
Λατρεία:  Τρεις βασικές ακολουθίες(πρωί, μεσημέρι, βράδυ) καθημερινά
Σάββατό: Η κυρίως λατρευτική μέρα του Ιουδαϊσμού
Ραβίνοι: Προΐστανται της λατρείας. Είναι θρησκευτικοί δάσκαλοι (όχι Ιερείς)

ε) Το Ιουδαϊκό έτος – Οι Γιορτές

 Σεληνιακό έτος. Αρχίζει στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου:  Γιορτή Νέου Έτους

  10 ημέρες μετά: Ημέρα της Εξιλέωσης (Μετάνοια)
  15 ημέρες μετά: Γιορτή της Σκηνοπηγίας (Διάβαση της Ερήμου)
  2 μήνες μετά: Χανουκά (Νίκη κατά των Σελευκιδών)
  Αρχές Άνοιξης: Πουρίμ (Γεγονότα του βιβλίου της Εσθήρ)
  Μάρτιος – Απρίλιος: Πάσχα (Πεσάχ = Διάβαση , έξοδος από την Αίγυπτο)
  Επτά Εβδομάδες μετά την 2η μέρα του Πάσχα: Πεντηκοστή ( Αποκάλυψη του Θεού στο Σινά)
  5 Εβδομάδες μετά την Πεντηκοστή: Τηρείται πένθος διάρκειας τριών εβδομάδων (σε 

ανάμνηση της καταστροφής των δύο ναών)