Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Διαδραστική Αφίσα "Διαφορετικότητα - Ρατσισμός"

Δείτε τη διαδραστική αφίσα που δημιουργήσαμε στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας για τη Διαφορετικότητα και το Ρατσισμό.