Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Δ. Ε. 34 Η ΓΙΟΓΚΑ

ΣΚΟΠΟΙ- ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

Οι μαθητές:α) Να πληροφορηθούν για τις τεχνικές της γιόγκα και το θρησκευτικό της
                       ρόλο.
                    β) Να συνειδητοποιήσουν τους στόχους της τεχνικής αυτής.
                   γ) Να ευαισθητοποιηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να
                       διαφυλαχθούν από κοινωνικές ομάδες που χρησιμοποιούν τις τεχνικές
                       της γιόγκα ως μορφές νάρκωσης των συνειδήσεων.
                              ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

α) Τι είναι η γιόγκα
Γιόγκα: «Ζεύξη»=ένωση. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις ανατολικές θρησκείες και ιδιαίτερα στον Ινδουισμό, με συνηθέστερο σκοπό την ένωση του     ανθρώπου με το θείο στοιχείο που συνυπάρχει σ’ αυτόν.
·         Χρησιμοποιείται κυρίως για θρησκευτικούς σκοπούς.
·         Υπάρχουν διάφορες γιόγκα.

β) Θεωρητικές προϋποθέσεις της γιόγκα
1.    Ο ανθρώπινος νους μεταβάλλεται σύμφωνα με εκείνο στο οποίο προσκολλάται και ενώνεται μ’ αυτό.
2.    Ο άνθρωπος ως ον δεν έχει μια μόνιμη ταυτότητα, αλλά γίνεται εκείνο στο οποίο προσκολλάται ο νους.
² Ο τρόπος με τον οποίο οι ιδέες αυτές εφαρμόζονται και το αποτέλεσμα που επιδιώκεται ποικίλλει:
α) Ουπανισάδες:  Ο νους βρίσκεται μεταξύ της απόλυτης πραγματικότητας και του φυσικού κόσμου. Εάν ο νους στραφεί προς το Άτμαν, θα ταυτιστεί μ’ αυτό και συνεπώς με το Μπράχμαν και θα επιτύχει τη σωτηρία.
β) Σιβαϊσμός και Βισνουϊσμός: Σκοπός η ένωση με το Σίβα και το Βίσνου.
γ) Άλλες παραδόσεις:Σκοπός η ένωση του νου με λεπτές και λανθασμένες λειτουργίες του φυσικού σώματος και να φτάσει έτσι σε σημείο να μπορεί να τις χρησιμοποιεί κατά βούληση.
(Κυριαρχία του νου στον ψυχοφυσικό οργανισμό του ανθρώπου)

ΜΟΡΦΕΣ ΓΙΟΓΚΑ
1.    ΤΖΑΝΑ ΓΙΟΓΚΑ (Γιόγκα της γνώσης): Απλή γνώση του Άτμαν από το νου.
2.    ΜΠΑΚΤΙ ΓΙΟΓΚΑ (Αγαπητικής Αφοσίωσης): Η αγάπη προς ένα προσωπικό θεό.
3.    ΚΑΡΜΑ ΓΙΟΓΚΑ (Γιόγκα των πράξεων): Πράξεις υπηρεσίας προς τον κόσμο.

γ) Η τεχνική της Γιόγκα
²   Η τεχνική της Γιόγκα συνίσταται στο διαλογισμό (= απεξάρτηση του νου από τις ποικιλόμορφες σκέψεις).
²  Αποτελείται από 8 στάδια:
Προπαρασκευαστικά στάδια:
 1ο: Αποφυγή βίας, κλοπής, ψεύδους, γενετήσιων σχέσεων και ιδιοκτησίας.
 2ο: Ασκήσεις που αποβλέπουν στην αποκοπή του νου από την επιθυμία.
 3ο: Άσκηση του σώματος για να παραμείνει για μεγάλο διάστημα σε στάσεις που
       μειώνουν τις παρενοχλήσεις στο διαλογισμό.
 4ο: Συγκράτηση της αναπνοής (Σκοπός: Απόλυτη Συγκέντρωση)
 5ο: Συγκέντρωση των αισθήσεων (Σκοπός: Απομόνωση του νου από τον κόσμο)

Στάδια κυρίως διαλογισμού:
6ο: Προσκόλληση του νου σ’ ένα αντικείμενο.
7ο: Ο νους συγκεντρώνεται από την περιφέρεια αυτού  του αντικειμένου στο κέντρο.
     (Ο νους έτσι αποκόπτεται από το αντικείμενο και ταυτίζεται με τον εαυτό του)
8ο: Ο νους “διαλύεται” στο Άτμαν   και   ενώνεται μ’ αυτό.

δ) Η παράχρηση της Γιόγκα
Οι ασκήσεις της Γιόγκα στις δυτικές κοινωνίες χρησιμοποιούνται ως μέσο για την απόκτηση υγείας και «δυνάμεων». Οι ασκήσεις όμως αυτές οδηγούν, αντί στην κυριαρχία της επιθυμίας, στην υποδούλωση σ’ αυτήν. δεν απελευθερώνουν από την έννοια της άγνοιας που θεωρεί τον κόσμο ως απόλυτο.

ε) Γιόγκα και ησυχαστική παράδοση
 Η κυριότερη διαφορά είναι εκείνη που αφοράς το σκοπό των δύο:
         α) Στη Γιόγκα σκοπός είναι η ένωση με το θείο, προκειμένου να επιτευχθεί η διακοπή των μετενσαρκώσεων ( Η απελευθέρωση από τον κόσμο της μεταβολής).
         β) Στον χριστιανικό μυστικισμό: Σκοπός είναι η εσχατολογική σωτηρία, δηλ. η διάσωση του θεωρούμενου ως «καλού λίαν» κόσμου ( και όχι μόνο ενός εσωτερικού στοιχείου) από τον “έσχατο εχθρό” το θάνατο και η κοινωνία όλου του κόσμου με το Θεό.


Δεν υπάρχουν σχόλια: