ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν.Π.Σ.

1. Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν τον Θεό;
    Ι. Η δύναμη της εικόνας
     i. Τηλεόραση, Η/Υ, εικονική πραγματικότητα, φωτογραφία
    ii. Εικόνες ή είδωλα; Η ειδωλολατρία στη ζωή του σύγχρονου 
   ανθρώπου
      Φύλλο Εργασίας

   II. Η απεικόνιση του Θεού στον Χριστιανισμό
     Εικονομαχία: Φύλλο Εργασίας
   Δεν είσαι μόνος. Μανουήλ Πανσέληνος (Ντοκιμαντέρ)

ΙΙΙ. Η απεικόνιση του Θεού σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις

2. Ποιος είναι ο Θεός των Χριστιανών;"Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;"
Ι. Γνώμες των ανθρώπων για τον Ιησού Χριστό

ΙΙ. Ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη

ΙΙΙ. Ο Ιησούς στο Κοράνιο και στις Χαντίθ

3. Ποιος είναι ο άνθρωπος;
Ι. "Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας"

ΙΙ. Ο σκοπός και το νόημα της ζωής του ανθρώπου: Η βιβλική πρόταση και η θεολογική ερμηνεία

ΙΙΙ. Από την εικόνα στην ομοίωση

IV. Ο άνθρωπος στις άλλες θρησκείες

4. Εμείς και οι "άλλοι"
Ι. Ποιος είναι για μας ο "άλλος";

ΙΙ. Ο "άλλος" για τους Χριστιανούς

III. Ο ξένος σε διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις

IV. Η συνύπαρξη και ο διάλογος με τον άλλον

5. Διάσπαση και αντιπαλότητα στις θρησκείες
I. Διαφωνίες και συγκρούσεις που τραυματίζουν

ΙΙ. Χριστιανοί διώκουν Χριστιανούς

ΙΙΙ. Διάσπαση και αντιπαλότητα σε διάφορες θρησκείες

IV. Το αίτημα των θρησκειών για ειρήνη και καταλλαγή